Grondexploitatieovereenkomst afsluiten

Algemeen

Wilt u beginnen met een bouwproject en moet hiervoor een bestemmingsplan gewijzigd worden? Dan sluit u hiervoor meestal eerst een exploitatieovereenkomst met de gemeente af.

Omschrijving

Soms moet een bestemmingsplan gewijzigd worden voor een bouwproject. De gemeente wil dan zeker weten of het bouwproject financieel haalbaar is. Hiervoor kunt u als bouwbedrijf, projectontwikkelaar, woningstichting of particulier een grondexploitatieovereenkomst aangaan met de gemeente. Hierin staat wat de gemeente doet en wat u moet betalen aan de gemeente. Ook staan hierin afspraken over het bouwklaar maken van de grond. Bijvoorbeeld afspraken over riolering, wegen en verlichting.

Aanvragen

Zo sluit u een grondexploitatieovereenkomst af:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
    • het projectplan van het bouwproject
    • kaarten, tekeningen en eventueel foto’s van de plaats waar u wilt bouwen