Gratis bezoek milieustraten beperkt tot 12 keer per jaar

Vanaf 1 februari 2024 kunt u maximaal twaalf keer per jaar gratis gebruik maken van de Avalex-milieustraat. Door maximalisering van het aantal gratis bezoeken wil Avalex zo veel mogelijk oneigenlijk gebruik voorkomen. Vanaf het dertiende bezoek geldt een vast tarief per bezoek. Voor 2024 is het tarief vastgesteld op €16,90.

Het aantal bezoeken wordt via de (digitale) Avalexpas geregistreerd op het adres van de inwoner. Dit bedrag kunt u alleen met PIN op de milieustraat betalen. Veruit de meeste inwoners maken minder dan twaalf keer per jaar gebruik van de milieustraten. Dit betekent dat de meesten niets zullen merken van de invoering van deze maatregel.

Oneigenlijk gebruik voorkomen

Iets meer dan 1 procent van de bezoekers is samen verantwoordelijk voor bijna 20 procent van het totale aantal bezoeken aan de milieustraten op jaarbasis. U kunt op de milieustraat niet terecht met bedrijfsafval. Het vermoeden bestaat dat een deel van de veelgebruikers de milieustraat gebruikt om bedrijfsafval weg te brengen. Het is vaak moeilijk te controleren of het om bedrijfsafval gaat. Het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld een grote tuin heeft of thuis aan het verbouwen is. Door maximalisering van het aantal gratis bezoeken wil Avalex zo veel mogelijk oneigenlijk gebruik voorkomen.

Tarief

Het tarief dat vanaf het dertiende bezoek in rekening wordt gebracht bij de bezoeker is €16,90. Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke kosten en bezoekersaantallen van de milieustraten in een jaar. In de nieuwe situatie betaalt een gemeente maximaal 12 bezoeken per inwoner per jaar. Deze kosten worden aan alle inwoners doorberekend in de afvalstoffenheffing en vanaf het dertiende bezoek betaalt een bezoeker het tarief zelf. Daarnaast betaalt de gemeente apart voor de verwerkingskosten van het ingeleverde afval.

Kijk voor meer informatie op de pagina Milieustraat