Gokautomaat plaatsen, aanwezigheidsvergunning

Algemeen

Wilt u een gokautomaat in uw horecabedrijf plaatsen? Vraag dan een aanwezigheidsvergunning aan bij de gemeente.

Omschrijving

Twee soorten kansspelautomaten

U heeft een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten nodig bij speelautomaten waarmee geld te winnen is, zoals bijvoorbeeld fruitautomaten. Voor behendigheidsautomaten zoals een flipperkast of videospel heeft u geen aanwezigheidsvergunning nodig. U kunt maximaal 2 kansspelautomaten aanvragen.

 Hoog- en laagdrempelige horecaondernemingen

Bij vergunningen voor kansspelautomaten maakt de gemeente onderscheid tussen hoogdrempelige en laagdrempelige inrichtingen. Alleen in hoogdrempelige horecabedrijven mogen kansspelautomaten aanwezig zijn. In laagdrempelige inrichtingen zijn alleen behendigheidsautomaten toegestaan.

Hoogdrempelig horecabedrijf

Uw horecabedrijf is hoogdrempelig als:

 • Er een geldige alcoholvergunning is afgegeven (vroeger heette dit een drank- en horecavergunning).
 • De activiteiten grotendeels zijn gericht op personen van achttien jaar en ouder.
 • Het hoofddoel van de bezoekers eten en drinken is.
 • Er geen sprake is van andere activiteiten waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend. Dit wordt hieronder uitgelegd.

Voldoet uw horecabedrijf niet aan deze criteria, dan is er sprake van een laagdrempelig horecabedrijf.

Wanneer is er sprake van andere activiteiten met een zelfstandige betekenis?

Een horecabedrijf is alleen hoogdrempelig als de activiteiten grotendeels op personen van 18 jaar en ouder zijn gericht. Een café dat zijn activiteiten richt op bijvoorbeeld scholieren, voldoet niet aan deze voorwaarden en is daarom een laagdrempelig horecabedrijf.

Kunnen binnen een laagdrempelig horecabedrijf hoogdrempelige gedeelten zijn?

Ja. Het gaat hier om samengestelde horecabedrijven. In het hoogdrempelige gedeelte kunnen in dat geval kansspelautomaten worden toegestaan. Die ruimte moet wel afgescheiden zijn voor het publiek, zodat deze ruimte als een aparte ruimte gezien kan worden. Binnen samengestelde horecabedrijven kan maximaal één ruimte als hoogdrempelig worden aangemerkt.

Aanvragen

Om een aanwezigheidsvergunning aan te vragen vult u het aanvraagformulier in.

In het aanvraagformulier wordt o.a. gevraagd:

 • De exploitatievergunning van speelautomatenexploitant

 

Voorwaarden

De voorwaarden voor een aanwezigheidsvergunning zijn onder andere:

 • U heeft een alcoholvergunning (vroeger heette dit een drank- en horecavergunning).
 • U heeft beleid dat gokverslaving voorkomt.
 • De eigenaar van de speelautomaat heeft een exploitatievergunning van de Kansspelautoriteit.
 • De Kansspelautoriteit heeft de speelautomaat goedgekeurd. Dit kunt u zien aan het merkteken: een sticker van de Kansspelautoriteit op de automaat.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten:

 • 1 kansspelautomaat € 56,50
 • Voor meer automaten worden de leges verhoogd met € 34,00 per automaat

Tarieven 2024

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving