Gevaarlijke stoffen vervoeren

Algemeen

Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over wegen die daarvoor niet zijn aangewezen? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

Omschrijving

Gevaarlijke stoffen, die routeplichtig zijn, mag u alleen vervoeren op de aangewezen transportwegen in de gemeente Rijswijk. Wijkt u af van de aangewezen wegen, bijvoorbeeld ten behoeve van het laden en lossen dan kunt u een ontheffing aanvragen

U kunt bij de Omgevingsdienst Haaglanden een ontheffing aanvragen. Dit betekent dat u toch toestemming krijgt om gevaarlijke stoffen te vervoeren over andere wegen. In uw verzoek moet wel staan waarom u het vervoer niet anders kunt regelen.

Aanvragen

Zo vraagt u een ontheffing aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • welk soort gevaarlijke stoffen u wilt vervoeren
  • waarom u de gevaarlijke stoffen wilt verplaatsen
  • waarom u de gevaarlijke stoffen niet over de aangewezen wegen kunt vervoeren
  • wanneer u de gevaarlijke stoffen wilt vervoeren
  • hoe u de gevaarlijke stoffen wilt vervoeren
  • welke veiligheidsmaatregelen u neemt tijdens het vervoer

Voorwaarden

Uw verzoek wordt geweigerd als uw verzoek in strijd is met de openbare veiligheid.

Hoelang gaat het duren?

De Omgevingsdienst Haaglanden beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de Omgevingsdienst Haaglanden. U kunt uw verzoek richten aan de directeur van de omgevingsdienst Haaglanden, email: vergunningen@odh.nl