Geslacht op geboorteakte wijzigen

Algemeen

U kunt het geslacht op uw geboorteakte veranderen. Dit doet u bij de gemeente waar u bent geboren.

Omschrijving

Op uw geboorteakte staat uw geslacht vermeld. Transgenders kunnen het geslacht op hun geboorteakte veranderen. Dit doet u bij de gemeente waar u bent geboren. U geeft meteen door welke voornaam u voortaan wilt gebruiken.

Na de wijziging van uw geboorteakte:

 • Moet u nieuwe reisdocumenten en een nieuw rijbewijs aanvragen
 • Staat de aanpassing in diverse administraties van de overheid
 • Krijgt iedereen op uw persoonslijst bericht van de aanpassing. Dit zijn uw ouders, eventuele (ex-)partner en kinderen.

Aanvragen

Zo wijzigt u het geslacht op uw geboorteakte:

 • Neem contact op met de gemeente waar u bent geboren.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een deskundigenverklaring (niet ouder dan 6 maanden), of
  • een uitspraak van de rechter als u een X wilt 

Bent u geboren in het buitenland? Dan neemt u contact op met de gemeente Den Haag.

Voorwaarden

De voorwaarden om uw geslacht op de geboorteakte te wijzigen zijn:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal 1 jaar in Nederland met een geldige verblijfstitel.
 • U heeft een deskundigenverklaring (niet ouder dan 6 maanden). Of een uitspraak van de rechter als u een X wilt.