Geregistreerd partnerschap beëindigen

Algemeen

Een geregistreerd partnerschap beëindigt u via een advocaat of notaris. Heeft u minderjarige kinderen of bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u naar de rechter. De advocaat of notaris meldt de beëindiging bij de gemeente.

Omschrijving

Als u een geregistreerd partnerschap wilt beëindigen, en u bent het oneens en/of u heeft gezamenlijk minderjarige kinderen, dan moet u naar de rechtbank. In alle andere gevallen kunt u contact opnemen met een advocaat of een notaris.

Het geregistreerd partnerschap kan ook op een andere manier eindigen:

  • U laat het geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk 
  • Een van beiden komt te overlijden

Aanvragen

Voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap heeft uw nodig:

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • Eventueel een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank
  • De akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat

Binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst moet uw advocaat, uw notaris of uzelf (als belanghebbende) de verklaring en bijbehorende stukken bij de gemeente ter inschrijving aanbieden. Wanneer de verklaring niet binnen drie maanden nadat de overeenkomst is gesloten, is ingeschreven verliest de overeenkomst zijn rechtskracht en moet de procedure opnieuw gestart worden.

Voorwaarden

Een geregistreerd partnerschap kan worden beëindigd zonder tussenkomst van de rechter. U moet daarvoor bij een advocaat of een notaris een beëindigingovereenkomst laten opstellen. Verder stelt de advocaat of notaris een verklaring op dat er een beëindigingovereenkomst is gesloten. 

Hoelang gaat het duren?

De overeenkomst (via notaris of advocaat) moet binnen 3 maanden ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand. Een uitspraak van de rechter moet binnen 6 maanden ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand.

Bezwaar

U kunt tegen de beschikking van de rechtbank in beroep gaan.

Contact

U kunt niet zelf naar de gemeente gaan. Uw advocaat of notaris doet de melding bij de gemeente.

Wet- en regelgeving