Geregistreerd partnerschap aangaan

Algemeen

Als u een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden.

Let op

Per 1 januari 2018 gaat u het geregistreerd partnerschap automatisch aan in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Omschrijving

U kunt de melding al 1 jaar voor uw partnerschapsregistratie doen. De laatste mogelijkheid is 2 weken van tevoren. Maar let op: Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Met de gemeente maakt u afspraken over het registreren van uw partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit komt te zien.

Voor een geregistreerd partnerschap zet u een handtekening. Daar moeten getuigen bij zijn. U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen meenemen. De getuigen moeten meerderjarig zijn. Een jawoord is niet verplicht, maar kan wel.

Voorwaarden

Om een geregistreerd partnerschap aan te gaan moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. De voorwaarden voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap staan hieronder beschreven.

Geregistreerd partnerschap met 1 persoon
In Nederland kan iemand die een geregistreerd partnerschap wil sluiten, dat maar met 1 persoon tegelijkertijd doen. Ook mag u als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, niet op hetzelfde moment getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met een ander.

Verklaring van niet-gehuwd zijn
Voor uw geregistreerd partnerschap gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand na of u al getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met iemand anders. Als u in het verleden tijdelijk in het buitenland heeft gewoond, vraagt de ambtenaar u om een verklaring van niet-gehuwd zijn. Deze kunt u aanvragen via de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in het buitenland. Als u de Nederlandse nationaliteit bezit, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken bemiddelen.

Minimumleeftijd geregistreerd partnerschap
Wie een geregistreerd partnerschap wil sluiten, moet minimaal 18 jaar zijn (meerderjarig).

Geregistreerd partnerschap bij curatele
Iemand die onder curatele staat wegens verkwisting of drankmisbruik heeft om een geregistreerd partnerschap aan te gaan toestemming van de curator nodig. Als de curator geen toestemming geeft, kan de kantonrechter toestemming geven. Iemand die onder curatele staat wegens een geestelijke stoornis heeft toestemming van de kantonrechter nodig.

Geregistreerd partnerschap bij bloedverwantschap
Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, (half) broers en (half) zusters kunnen geen geregistreerd partnerschap aangaan. Als broer en zus door adoptie familie van elkaar zijn, kan de minister van Veiligheid en Justitie het verbod opheffen door huwelijksdispensatie te verlenen. Een geregistreerd partnerschap tussen neef en nicht en een huwelijk tussen zwager en schoonzus zijn niet verboden.

Kosten

Geregistreerd partnerschap of huwelijk op het stadhuis:

  • Dinsdag om 9.15 en 9.45 uur: gratis (Als u of uw partner in de gemeente Rijswijk woont)
  • Maandag tot en met donderdag zonder ceremonie (alleen stadhuis): € 182,75
  • Maandag tot en met vrijdag tijdens overige kantooruren: € 265,30
  • Zaterdag: € 590,35

Voltrekking op een buitenlocatie:

  • Tijdens kantooruren (9.00-16.00 uur): € 197,70
  • Buiten kantooruren: € 263,85
  • Zaterdag en zondag: € 854,20

Trouw-/partnerschapsboekje:

  • Plastic: € 19,15
  • Leer: € 39,65

Door gemeente aangewezen getuigen kosten: € 22,60

Eenmalig een andere buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen: € 64,95

Tarieven 2023

Contact

Neem contact op met de gemeente waar u uw partnerschap wilt laten registreren. U mag zelf kiezen in welke gemeente dit is. De melding van uw plannen voor een geregistreerd partnerschap geeft u schriftelijk door.

Wet en regelgeving