Gemeentelijke onderscheidingen, jeugdlintje

Algemeen

Rijswijk kent 3 gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap, de erespeld en het jeugdlintje. De gemeente reikt deze uit aan mensen en instellingen die een bijzondere prestatie op lokaal niveau hebben geleverd.

Omschrijving

Niet alleen kan Rijswijk zo zijn waardering laten zien voor iemands bijdragen, ook is een onderscheiding goed voor de band tussen de stad en zijn inwoners. Gemeentelijke onderscheidingen zijn daarom een waardevolle aanvulling op de landelijke lintjesregen.

Aanvragen

Kent u iemand die voldoet aan de voorwaarden voor een Jeugdlintje? Draag hem of haar dan voor.

Voorwaarden

Het jeugdlintje is bedoeld voor in Rijswijk wonende, of met Rijswijk in verband te brengen (groepen) kinderen/jongeren van 6 t/m 18 jaar.

Redenen om het jeugdlintje te ontvangen zijn bijvoorbeeld:

Voor kinderen van 6 – 12 jaar:

 • Het langdurig hulp bieden aan ouderen, broers of zussen en/of zieken
 • Het organiseren van een actie voor een goed doel.
 • Het opzetten van buurtactiviteiten
 • Het doen van vrijwilligerswerk bij een sportvereniging, jongerencentrum of buurthuis
 • Het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen, zoals zinloos geweld of pesten
 • Een opmerkelijke prestatie of daad op sportief, cultureel of maatschappelijk gebied

Voor jongeren van 12 – 18 jaar: 

 • Het langdurig hulp bieden aan ouderen, broers of zussen en/of zieken
 • Het nemen van een initiatief voor iets wat van veel betekenis is voor een Rijswijkse buurt
 • Het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen, zoals zinloos geweld of pesten
 • Het doen van vrijwilligerswerk bij een maatschappelijk organisatie.
 • Het doen van vrijwilligerswerk voor een (ontwikkelingshulp)project in het buitenland
 • Een opmerkelijke prestatie of daad op sportief, cultureel of maatschappelijk gebied

Het idee achter het jeugdlintje is om jongeren aan te moedigen om op een actieve en positieve manier mee te doen aan de samenleving. De gemeente vindt het daarom het belangrijk om persoonlijke prestaties, initiatieven en goed gedrag van jonge mensen te belonen.

Hoelang gaat het duren?

Wie beslist of iemand een jeugdlintje krijgt?

Het college van burgemeester en wethouders beslist wie een jeugdlintje ontvangt.

Wat kunt u verwachten?

De onderscheiding bestaat uit een medaille aan een lint en een oorkonde, beide met de naam van de ontvanger.

Uitreiking

Door de (loco-)burgemeester tijdens de jaarlijkse Lintjesregen of tijdens een andere passende gelegenheid.