Gemeentelijke onderscheidingen, erespeld

Algemeen

Rijswijk kent 3 gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap, de erespeld en het jeugdlintje. De gemeente reikt deze uit aan mensen en instellingen die een bijzondere prestatie op lokaal niveau hebben geleverd.

Omschrijving

Niet alleen kan Rijswijk zo zijn waardering laten zien voor iemands bijdragen, ook is een onderscheiding goed voor de band tussen de stad en zijn inwoners. Gemeentelijke onderscheidingen zijn daarom een waardevolle aanvulling op de landelijke lintjesregen.

Aanvragen

Een jubileum, een afscheid of een andere bijzondere gelegenheid kan aanleiding zijn voor het indienen van een voorstel voor een onderscheiding. Kent u iemand die geschikt lijkt voor een gemeentelijke onderscheiding? Draag hem of haar dan voor via het digitale formulier.

Voorwaarden

De erespeld is bedoeld voor zowel personen als verenigingen, stichtingen, bedrijven enzovoort. Zij hoeven niet per se in Rijswijk gevestigd te zijn. Ze kunnen de onderscheiding krijgen als zij:

  • Zich tenminste 10 jaar hebben ingezet voor de Rijswijkse gemeenschap. Het kan hierbij gaan om een optelsom van activiteiten.
  • Zeer bijzondere prestaties hebben verricht voor de Rijswijkse gemeenschap.

Hoelang gaat het duren?

Wie besluit of iemand een erepenning krijgt?

Het college van burgemeester en wethouders beslist wie een erespeld ontvangt.

Wat kunt u verwachten?

Naast de erespeld ontvangt de betrokkene een beeldje van de tak van Rijswijk, verweven met de plattegrond van Rijswijk, uitgevoerd in zilver op een kristallen sokkel. Daarnaast krijgt hij/zij een oorkonde.

De uitreiking

De (loco-)burgemeester reikt de erespeld, het beeldje en de oorkonde uit tijdens een openbare bijeenkomst.