Gemeentelijke onderscheidingen, ereburgerschap

Algemeen

Rijswijk kent 3 gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap, de erespeld en het jeugdlintje. De gemeente reikt deze uit aan mensen en instellingen die een bijzondere prestatie op lokaal niveau hebben geleverd.

Omschrijving

Niet alleen kan Rijswijk zo zijn waardering laten zien voor iemands bijdragen, ook is een onderscheiding goed voor de band tussen de stad en zijn inwoners. Gemeentelijke onderscheidingen zijn daarom een waardevolle aanvulling op de landelijke lintjesregen.

Aanvragen

Een jubileum, een afscheid of een andere bijzondere gelegenheid kan aanleiding zijn voor het indienen van een voorstel voor een onderscheiding. Kent u iemand die geschikt lijkt voor een gemeentelijke onderscheiding? Draag hem of haar dan voor via het digitale formulier.

Voorwaarden

Het ereburgerschap is:

  • Voor personen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest voor Rijswijk of de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, sport, kunst en cultuur, religie, economie, milieu, maatschappelijke zorg of bestuur.
  • Voor personen die heel belangrijke/aansprekende prestaties hebben geleverd, vernieuwende initiatieven hebben ontplooid, of iets hebben gepresteerd dat historische betekenis heeft.
  • Voor personen die veel hebben gedaan voor het positieve imago van Rijswijk.

Hoelang gaat het duren?

Wie beslist of iemand ereburger wordt?

Een commissie draagt een kandidaat voor. Vervolgens beslist de gemeenteraad of de persoon inderdaad het ereburgerschap ontvangt.

Wat kunt u verwachten?

Bij het ereburgerschap hoort een zilveren erepenning. Op de voorzijde staat het wapen van de gemeente Rijswijk. Op de achterzijde komt een toepasselijke inscriptie.

Daarnaast ontvangt de nieuwe ereburger een draaginsigne en een oorkonde.

De uitreiking

De (loco-)burgemeester reikt de erepenning, het draaginsigne en de oorkonde uit tijdens een openbare bijeenkomst.