Gemeentegrond gebruiken

Algemeen

Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan de gemeente om toestemming.

Omschrijving

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Als u iets wilt organiseren op gemeentegrond, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Aanvragen

Zo vraagt u toestemming om gemeentegrond te gebruiken:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U levert aan:
    • een geldig identiteitsbewijs
    • een situatieschets van het stuk grond en eventueel een foto
    • een beschrijving van wat u gaat doen en wanneer

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.