Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

Algemeen

Wilt u geld of spullen inzamelen voor een goed doel? Dan heeft u een vergunning nodig. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u de inzameling wilt doen.

Omschrijving

Voor het inzamelen van gelden door te collecteren kan het zijn dat u een vergunning aan moet vragen. Wanneer heeft u een collectevergunning nodig?

 • U heeft geen collectevergunning nodig als uw organisatie in het landelijk collecterooster van het CBF opgenomen is en mag collecteren in een toegewezen week.
 • U heeft wel een collectevergunning nodig als uw organisatie een CBF-keurmerk heeft maar nog geen aangewezen week waarin u wilt collecteren. U dient bij de aanvraag een collecte vrije week in het rooster te kiezen. Dit mag maximaal één keer per jaar.
 • Het is helaas niet toegestaan om te collecteren in gemeente Rijswijk als uw organisatie geen CBF-keurmerk bezit.
 • Als u in een besloten kring een inzameling doet, heeft u geen collectevergunning nodig bij gemeente Rijswijk.

Aanvragen

Zo vraagt u een collectevergunning aan:

 • U vult het formulier in.
 • U mailt dit formulier, een situatietekening met locatie van de verbranding naar stadhuis@rijswijk.nl met in het onderwerp ‘APV Collectevergunning'

Ook kunt u het per post sturen naar:

Gemeente Rijswijk, College van Burgemeesters en Wethouders
T.a.v.: Horecaloket
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Voorwaarden

Als u een collectevergunning wilt aanvragen dan moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • U zamelt in namens een vereniging of stichting.
 • Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw organisatie heeft een CBF-keurmerk.
 • U wilt collecteren in een collectevrije week.
 • De organisatie heeft niet eerder in dat jaar gecollecteerd.

Als u de collectevergunning heeft ontvangen zijn de voorwaarden voor het collecteren:

 • U dient gebruik te maken van collectebussen die verzegeld zijn.
 • De collectant moet tijdens het collecteren een identiteitsbewijs kunnen tonen.
 • U mag niet op zondag collecteren.
 • De vergunning is maximaal 1 week geldig.

Hoelang gaat het duren?

De vergunning moet minimaal 4 weken van te voren worden aangevraagd.

Kosten

U betaalt in 2024 € 46,60 aan legeskosten voor een collectevergunning.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken.
Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.