Gebouw of woning slopen

Algemeen

Als u gaat slopen, doet u een sloopmelding. U doet de melding via Omgevingsloket online.

Omschrijving

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen.

Aanvragen

Zo doet u een sloopmelding:

  • Ga naar Omgevingsloket online
  • Doe de vergunningcheck.
  • U kunt meteen een melding doen of een vergunning aanvragen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning

Heeft u naast het slopen ook plannen om te bouwen of verbouwen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Voorwaarden

U bent verplicht de melding te doen, als u:

  • Meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • Asbest gaat verwijderen

Indien uw pand op de landelijke- of gemeentelijke monumentenlijst staat moet u altijd een omgevingsvergunning activiteit sloop aanvragen.

Heeft u minder afval en is er geen asbest aanwezig? U hoeft geen melding te doen.

Hoelang gaat het duren?

Doe de melding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding 5 werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van een gebouw waar asbest in zit.

Kosten

Een sloopmelding is gratis. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft bent u wel legesplichtig.