Gebouw of woning slopen

Algemeen

Als u gaat slopen, dan moet u een sloopmelding doen. Als u gaat slopen aan een gemeentelijk of rijksmonument dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Hiervoor verwijzen wij u naar “monument verbouwen of slopen”.

Mededeling

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Omschrijving

Als u een gebouw of woning gaat slopen, moet u eerst een sloopmelding doen voordat u begint met de werkzaamheden.
Als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten, dan moet u een ontheffing bij de provincie Zuid Holland aanvragen.

Aanvragen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan en doet u sloopmelding:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • U geeft aan dat u een melding doet (als particulier of namens een bedrijf).
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning

Heeft u naast het slopen ook plannen om te bouwen of verbouwen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? U kunt de vergunning tegelijk aanvragen met de vergunning voor slopen.

Voorwaarden

U doet een sloopmelding doen als:

  • u meer dan 10 m3 sloopafval heeft;
  • u asbest gaat verwijderen. LET OP, er moet een asbestinventarisatierapport bij zitten.

Hoelang gaat het duren?

Concept aanvraag: de gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw concept aanvraag in beginsel een uitspraak. De gemeente streeft er na om afhankelijk van de grote van uw plan deze procedure tijd te verkorten. 
Melding: Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als een woning met asbest na een brand gesloopt wordt. Of als het gaat om een reparatie, waarbij de bewoner niet 5 weken kan wachten op het weghalen van het asbest. Doe uw melding dan minimaal 2 werkdagen van tevoren.
Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken. Indien u een conceptaanvraag heeft doorlopen en uw plan aangepast heeft aan de op- en aanmerkingen. Dan verkort dit de doorlooptijd aanzienlijk, omdat de aanvraag al grotendeels is voorgetoetst.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Bezwaar

Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen een melding.
Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.
Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.