Eerste inschrijving in Nederland

Algemeen

Komt u voor het eerst in Nederland wonen? U moet zich dan persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Maak een afspraak bij de gemeente waarin u gaat wonen.

Mededeling

Nederland wil vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig opvangen. Daarom gelden voor hen andere regels. Lees de regels voor deze vluchtelingen op RvIG.nl.

Omschrijving

Wilt u zich voor het eerst inschrijven in Nederland (immigratie) vanuit het buitenland en gaat u langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Of heeft u al eerder in Nederland in de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA) ingeschreven gestaan? Dan bent u verplicht zich te laten (her)inschrijven in de BRP. Bij de eerste inschrijving in de BRP ontvangt u ook een Burgerservicenummer (BSN).

Dit kunt u alleen doen als u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) hebt of de nationaliteit hebt uit één van de volgende landen:

 • Een EU/ EER land
 • Australië
 • Canada
 • Japan
 • Nieuw-Zeeland
 • Verenigde Staten
 • Zwitserland

Aanvragen

U komt langs bij de Publieksbalies. 

Let op! Dit kan alleen op afspraak. 

De gemeente heeft het volgende van u nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • Een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand
 • Een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland.
 • Bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
 • Als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht
 • Eventueel de volgende originele akten:
  • Een huwelijks- of een echtscheidingsakte
  • Een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • Geboorteakten van de kinderen

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Voorwaarden

U moet over de juiste documenten beschikken om in Nederland te mogen wonen.

Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

Hoelang gaat het duren?

Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven.

Wet- en regelgeving