Burenoverlast melden

Algemeen

Als u last heeft van uw buren, probeert u dit eerst zelf met uw buren op te lossen. Lukt dit niet? Dan kunt u hulp inroepen van bijvoorbeeld de gemeente of de politie. 

Omschrijving

U kunt op verschillende manieren overlast hebben van uw buren. Bijvoorbeeld hondenpoep op uw stoep.

Overleg eerst zelf met uw buren. Helpt een gesprek met uw buren niet? Dan kunt u de hulp inroepen van anderen. Bijvoorbeeld de gemeente, de politie, hulpverleners of de woningcorporaties.

De gemeente kan uw buren opleggen wat ze moeten doen of juist moeten laten om de overlast te stoppen. Bijvoorbeeld dat de hondenpoep op de stoep meteen weggehaald moet worden.

Aanvragen

De voorwaarden voor de gedragsaanwijzingen van uw gemeente aan uw buren zijn:

 • U heeft ernstig last van uw buren
 • Er is overlast in of vanuit een woonhuis
 • De overlast gaat niet over of wordt niet minder
 • U heeft last van:
  • Stank of
  • Dieren of
  • Mensen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn of
  • Vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf of
  • Intimidatie van mensen vanuit een woning of een erf

De gemeente dwingt uw buren om iets te doen aan de overlast. De gemeente legt in algemene regels vast wanneer en welke gedragsaanwijzigingen zij mogen opleggen.