Briefadres aanvragen

Algemeen

U kunt uw post tijdelijk ontvangen op een ander adres dan waar u verblijft. Bijvoorbeeld omdat u geen woning heeft. U vraagt het gebruik van een briefadres aan bij de gemeente.

Omschrijving

Iedereen die in Nederland woont, moet als bewoner/inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij/zij (meestal) overnacht. De gemeente schrijft u in op het adres waar u woont. Heeft u tijdelijk geen woonadres? Dan kunt u een briefadres opgeven. Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij/zij uw post ontvangt.

Deze persoon moet er voor zorgen dat u uw post ook echt krijgt. Bij de aanvraag van een briefadres controleert de gemeente of u niet beschikt over een woonadres. Aangifte van een briefadres kan niet digitaal.

Briefadres en uitkering of schulden 

Heeft iemand op uw adres een briefadres? U bent niet verantwoordelijk voor de schulden van deze persoon. Deze persoon wordt niet als bewoner op het adres ingeschreven. Als u een uitkering, huurtoeslag of zorgtoeslag ontvangt, dan heeft dit geen gevolgen.

Aanvragen

U moet daarvoor de volgende gegevens meenemen:

  • Het formulier vragenlijst verzoek briefadres, ingevuld en ondertekend door uzelf
  • De toestemmingsverklaring briefadres ingevuld en ondertekend door de toestemmingsgever. Hiermee verklaart de hoofdbewoner dat u via hem bereikbaar bent.
  • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf.
  • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
  • De briefadresnemer en briefadresgever moeten allebei aan het loket verschijnen.
  • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u niet over een woonadres beschikt

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (u moet dit aantonen met bewijsstukken) of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit).
  • Het briefadres is in Nederland.
  • Het briefadres is geen postbus.
  • U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.

Redenen voor een briefadres: Bijvoorbeeld, als u zeevarend bent (korter dan 2 jaar op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft), voor korte tijd verblijft in het buitenland ( niet meer dan 8 maanden) of in een verpleegtehuis, ziekenhuis, strafinrichting, afkickcentrum, psychiatrische inrichting of blijf van mijn lijf huis.

Let op: een briefadres kunt u voor maximaal 3 maanden krijgen.

 

Kosten

Een briefadres aanvragen is gratis.

Contact