Brede aanpak in Middengebied Plaspoelpolder

Vorig jaar hebben de gemeente Rijswijk, de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR), en IPP Haaglanden de krachten gebundeld en een projectteam opgericht om het Middengebied (Plaspoelpolder) aan te pakken. De aanpak bestaat uit het oprichten van een Bedrijveninvesteringszone en een collectieve surveillance.

Het Middengebied is het gebied tussen de straten Volmerlaan, Treubstraat, De Bruyn Kopsstraat, Visseringlaan, Diepenhorstlaan en de Polakweg. Er wordt geïnvesteerd in veiligheid, onderhoud, uitstraling van het openbaar gebied en het tegengaan van ondermijning en leegstaand vastgoed.

Bedrijveninvesteringszone

Onderdeel van de aanpak is de oprichting van een een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het Middengebied. Een BIZ is een gebied waarin ondernemers, in dit geval eigenaren van het vastgoed in het Middengebied, gezamenlijk investeren in de verbetering van de omgeving en faciliteiten van hun bedrijven. Een aantal vastgoedeigenaren heeft hierin het voortouw genomen en is sinds december vorig jaar in gesprek gegaan met andere eigenaren van panden in het gebied. 

Peter Hartevelt (BBR): “De BBR is blij met de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in het middengebied. Het projectteam bedenkt niet alleen zaken maar voert ze ook uit. Dat vormt de basis van het succes van dit team.” 

Aantrekkelijkheid en leefbaarheid

De investering in de omgeving is mogelijk door middel van een kleine verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor de panden in het Middengebied. De opbrengsten uit deze belasting worden geïnvesteerd in projecten en activiteiten die de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het Middengebied bevorderen, zoals veiligheid en beveiliging, marketing en promotie, evenementen en andere initiatieven ter stimulering van de lokale economie. 

Ook wethouder Economie Werner van Damme is blij met de samenwerking: “Goed dat er extra geïnvesteerd wordt in het Middengebied. Het gaat hierbij echt om extra investeringen, die niet in plaats komen van de al bestaande gemeentelijke inzet. We maken het Middengebied hiermee nog aantrekkelijker. Een mooi resultaat van goede samenwerking tussen de BBR, het IPP en de gemeente.” 

Collectieve surveillance

De drie partijen zijn enthousiast over de plannen en ondersteunen het initiatief door middel van de inzet van de collectieve surveillance. Tijdens de ontwikkelingen van het oprichten van de BIZ wordt de collectieve surveillance al uitgevoerd door Westvlietbewaking. Om de inzet zo optimaal mogelijk te organiseren in het Middengebied is dit jaar een pilot. De aftrap hiervoor was op 19 januari. Zodra de BIZ een feit is zal de collectieve surveillance vast onderdeel uitmaken van het takenpakket van de BIZ. 

Westvlietbewaking heeft uitgebreide en jarenlange expertise in het constateren van onregelmatigheden en zal zich vooral richten op gastheerschap. Indien nodig zal er worden samengewerkt met de afdeling handhaving of met de politie.  

Positieve impuls

Dit gezamenlijke initiatief belooft een positieve impuls te geven aan het Middengebied in de Plaspoelpolder. De oprichting van een BIZ zal bijdragen aan een aantrekkelijkere en levendigere omgeving voor ondernemers.

Jan Brugman (IPP): "De oprichting van een BIZ voor het Middengebied draagt bij aan het vestigingsklimaat en de investeringsbereidheid in dit gebied. Daarom wil het IPP Haaglanden ook financieel bijdragen in de opstartfase van deze BIZ.”

Foto van Westvlietbewaking
Op de foto van links naar rechts: Peter Hartevelt, Scott James, Werner van Damme, Mark Zwienenberg