Bouwstoffen melden

Algemeen

Bouwbedrijven moeten bouwstoffen melden die zij gebruiken voor hun bouwwerkzaamheden. Dit doet u bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Omschrijving

Bouwbedrijven moeten een melding doen van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug.

Het gaat om bouwstoffen zoals:

  • Primaire stoffen. Dit zijn grond- en bouwstoffen, geen afvalstoffen. Bijvoorbeeld:
    • betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen
    • klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond
  • Secundaire stoffen. Dit kunnen afvalstoffen zijn. Bijvoorbeeld:
    • brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat

Aanvragen

Zo doet u een melding van het gebruik van bouwstoffen:

Voorwaarden

Bouwstoffen moeten aan regels voldoen. De regels staan in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.