Bouw- en sloopafval inleveren

Algemeen

Bouw- en sloopafval brengt u naar de milieustraat van de gemeente. Of u huurt een container bij een afvalinzamelingsbedrijf.

Omschrijving

Als u gaat verbouwen, renoveren of slopen komt er bouw- en sloopafval vrij. Zoals tegels, dakpannen, gipsplaten en beton. U dient het afval weg te brengen naar een van de afvalstations van Avalex. Avalex heeft speciale plekken waar u dit afval kunt inleveren. Probeer het afval zoveel mogelijk te scheiden. Ook kunt u bij een afvalinzamelingsbedrijf een container huren.

Contact

Breng bouw- en sloopafval naar Avalex. Ook kunt u een container huren bij een afvalinzamelingsbedrijf.

Meer informatie