Bomen kappen

Algemeen

Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

Omschrijving

Het rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. 

U moet een vergunningen aanvragen als het gaat om: Bomen met een doorsnede van 15 cm of meer ( gemeten op een hoogte van 1,30 meter boven de grond)

Ook stevig snoeien valt hieronder. Onder kappen wordt ook verstaan:

 • Rooien met inbegrip van verplanten
 • Verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadigingen of ontsiering van de houtopstand tot gevolg kunnen hebben.

Het kappen is dus vergunningsvrij indien:

 • de diameter kleiner is dan 15 cm ( omtrek van ca. 47 cm), gemeten op een hoogte van 1.30.
 • het in de voortuin betreft kleiner dan 20 m2 en/of een achtertuin 80 m2
 • als het om (schub) coniferen zijn.
 • het gaat om een dode boom in overleg met de gemeente. 

Aanvragen

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van uw buren.

Zo vraagt u een vergunning voor het kappen van een boom aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door: wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • uw reden om te willen kappen
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
 • tekening/plattegrond en foto's locatie van de boom

Voorwaarden

Soms krijgt u de vergunning alleen als u een nieuwe boom plant met dezelfde waarde als de gekapte boom. Voor het berekenen van de waarde van de boom gebruikt u de waarderingsmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

De gemeente kan uw verzoek afwijzen als de gemeente vindt dat de boom:

 • geen hinder oplevert
 • bijzonder is voor een straat of buurt
 • onderdeel uitmaakt van een rij bij elkaar horende bomen
 • een monumentale status heeft

Hoe lang gaat het duren?

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Kosten

De kosten zijn € 85,90

Tarief 2023

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.