Bomen kappen

Algemeen

Voor het kappen of rooien van een boom heeft u een vergunning nodig als de boom staat vermeld op de gemeentelijke bomenlijst. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Omschrijving

Als u een boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien (stevig snoeien houd in dat u meer als 20% gaat snoeien).

Gaat het om een zieke boom op uw eigen terrein? Neem contact op met de gemeente over het vervoeren of vernietigen van de gekapte boom. Dat is belangrijk, want sommige boomziekten zijn besmettelijk. Zoals de iepenziekte. Zo voorkomt u dat andere bomen ook ziek worden.

Aanvragen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een boom:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft onder andere door:
    • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
    • waar de boom staat (adres)
    • of u wilt kappen of snoeien
    • uw reden om te willen kappen of snoeien
    • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
  • U geeft aan of u heeft overlegd met belanghebbenden. Dat zijn degenen op wie uw plannen direct of indirect invloed hebben, bijvoorbeeld buurtbewoners. Laat ook weten op welke manier dit is gegaan. En wat u heeft gedaan met de uitkomst.
  • tekening/plattegrond en foto's locatie van de boom

Voorwaarden

Soms krijgt u de vergunning alleen als u een nieuwe boom plant met dezelfde waarde als de gekapte boom.

De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning afwijzen als de boom bijzondere waarde heeft voor de omgeving, zoals:

  • natuurwaarde
  • landschappelijke waarde
  • cultuurhistorische waarde
  • waarde voor de schoonheid van de stad
  • waarde voor de leefbaarheid van de omgeving

Hoelang gaat het duren?

U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u een boom gaat kappen.

Kosten

De kosten zijn € 88,55

Tarief 2024

Bezwaar

U maakt bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Bij een melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.