Bodemonderzoek aanvragen

Algemeen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Of gaat u een stuk grond of een bedrijf kopen of verkopen? Dan moet u misschien een bodemonderzoek laten uitvoeren door een erkend adviesbureau. 

Let op

Heeft u in 2023 een bodemonderzoek laten uitvoeren? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Omschrijving

Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:

 • U gaat bouwen of verbouwen.
 • U koopt of verkoopt een woning, bedrijfspand of stuk grond.
 • U stopt met een bedrijf waarvoor u een omgevingsvergunning milieu heeft.
 • Het omgevingsplan verandert.

Een bodemonderzoek is 5 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 5 jaar nog kloppen.

Aanvragen

Zo vraagt u een bodemonderzoek aan:

 • Vraag een bodemonderzoek aan bij een erkend adviesbureau.
 • U ontvangt een rapport.
 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Het bodemonderzoek voegt u toe als bijlage bij de aanvraag omgevingsvergunning. 
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD;
  • voor een bedrijf: met eHerkenning.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek zijn onder andere:

 • U bent eigenaar van de grond of u heeft toestemming van de eigenaar van de grond waar u bodemonderzoek wilt doen. Is de grond van de gemeente? Dan vraagt u toestemming aan de gemeente.

Contact

Historische bodemonderzoeken, zijn wellicht opvraagbaar bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Ga naar https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/contact/ en stel u vraag.