Bestemmingsplan wijzigen

Algemeen

In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. De gemeente kan het bestemmingsplan wijzigen. U kunt de gemeente ook vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.

Omschrijving

Uw bouw- of verbouwplannen moeten passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan staat onder andere waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag eerst aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Als dat niet mag, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan te wijzigen.

De gemeente kan een bestemmingsplan ook zelf wijzigen. Dat kan gevolgen voor u hebben. Bijvoorbeeld:

 • Uw omgeving verandert en u krijgt nu winkels voor uw huis.
 • Het nieuwe bestemmingsplan botst met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

U kunt uw mening geven (zienswijze) voordat het bestemmingsplan gewijzigd wordt.

Aanvragen

Om een wijziging van een bestemmingsplan aan te vragen, heeft u nodig:

 • Een aanvraag voor een omgevingsvergunning
 • Tekeningen van het bouwwerk en de omgeving
 • Een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving
 • Er kan om een ruimtelijke motivering gevraagd worden

Hoelang gaat het duren?

Afhankelijk van de wijziging neemt de gemeente binnen 8 weken of 26 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Kosten

0,6 % van de projectkosten met een minimum van € 1.113,85

Tarief 2024

Bezwaar

Dit zijn de stappen als de gemeente een bestemmingsplan wijzigt en u het er niet mee eens bent: 

 • De gemeente kan een voorbereidingsbesluit nemen. Daarin staat dat de gemeente van plan is het bestemmingsplan te wijzigen. U kunt dit besluit maximaal 1 jaar inzien. U kunt niet reageren op het voorbereidingsbesluit.
 • De gemeente legt een ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl.
 • Reageer tijdens deze 6 weken schriftelijk, mondeling of via e-mail als u het niet eens bent met het plan. Dit heet een zienswijze indienen.
 • Na deze 6 weken beoordeelt de gemeente de binnengekomen reacties. De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan vast.
 • U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het bestemmingsplan beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kunt u doen als u:
  • Al eerder gereageerd heeft op het ontwerpbestemmingsplan, of
  • Het niet eens bent met wijzigingen van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
 • Heeft niemand beroep aangetekend binnen de termijn van 6 weken? Dan is het gewijzigde bestemmingsplan definitief.

U heeft de gemeente verzocht om het bestemmingsplan te wijzigen en dit is afgewezen. Dan kunt u bezwaar maken.

 • Bezwaar maken doet u binnen 6 weken.
 • Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.