Auto wegslepen bij fout parkeren

Algemeen

De gemeente mag uw auto (laten) wegslepen als u fout geparkeerd staat. Wilt u uw weggesleepte auto ophalen? Neem contact op met de gemeente.

Omschrijving

De gemeente kan uw auto weg (laten) slepen als u verkeerd geparkeerd staat. Uw auto wordt bijvoorbeeld weggesleept wanneer u geparkeerd staat op een plek waar werkzaamheden bezig zijn. Of u staat op een gehandicaptenparkeerplaats of voor een in- of uitrit. Dit staat altijd op een bord aangegeven.

Aanvragen

Als uw auto weggesleept is, kunt u deze zelf gaan ophalen bij bergingsbedrijf Berging Regio Leiden - BRL, van Gijnstraat 12, 2288 GA Rijswijk.

Nadat uw auto is weg gesleept zal u van de gemeente Rijswijk een brief ontvangen ter kennisname (indien mogelijk).

U krijgt uw voertuig mee als u:

  • Uw geldige legitimatie toont. (U kunt ook iemand machtigen. Geef diegene een kopie van uw legitimatiebewijs mee)
  • Uw kentekenbewijs deel 1B toont
  • Een passende sleutel overlegt
  • Ter plekke betaald (pin of contant)

Let op! Staat het kenteken op naam van een bedrijf of leasemaatschappij, dan verklaring meenemen (niet ouder dan 3 maanden) van de kentekenhouder zoals vermeld op deel 1B, waarin staat dat u de bestuurder bent van het voertuig met het opgegeven kenteken.

Let op! Een weggesleept voertuig wordt maximaal 13 weken door het bergingsbedrijf bewaard. Daarna wordt het voertuig vernietigd.

Voorwaarden

De gemeente mag uw auto wegslepen onder deze voorwaarden:

  • Uw auto staat geparkeerd op een plek waar werkzaamheden zijn. Werkzaamheden staan altijd op een bord aangegeven.
  • Uw auto staat zonder gehandicaptenparkeerkaart geparkeerd op een gehandicaptenparkeerplaats.
  • Uw auto staat geparkeerd voor een in- of uitrit.
  • Uw auto staat zo geparkeerd dat er overlast of gevaar is voor de omgeving.

Kosten

De kosten voor het ophalen van uw auto zijn:

Dezelfde dag tussen 8.00 en 18.00 uur: € 257,35

Na 24 uur betaalt u extra stallingskosten. Per dag: € 17,50

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het wegslepen van uw auto. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving