Asbest verwijderen

Algemeen

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via Omgevingsloket online.

Omschrijving

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Daarom mag u niet zomaar asbest verwijderen. U moet eerst een sloopmelding doen voordat u begint met de werkzaamheden.

Asbest kan voorkomen in:

 • Vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • Vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • Schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • Bloembakken
 • Golfplaten (daken van schuren en garages)
 • Standleiding (afvoer toilet)
 • Brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • Vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • Oude huishoudelijke apparaten

Aanvragen

Zo meldt u dat u asbest gaat verwijderen:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • U geeft aan dat u een melding doet (als particulier of namens een bedrijf).
 • U logt in:
  • Voor uzelf: met DigiD
  • Voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • Uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • Naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
  • De dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
  • De manier waarop u asbest gaat verwijderen
  • Eventueel: een asbestinventarisatierapport

Na uw sloopmelding

U krijgt een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding compleet? Dan kan de gemeente extra voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Asbest afvoeren door particulieren

Als particulier:

 • Haalt u gratis verpakkingsmateriaal bij Avalex. Dit materiaal is doorzichtig en niet-luchtdoorlatend. Laat uw sloopmelding zien.
 • Maakt u ook gelijk een afspraak om uw asbestafval gratis in te leveren bij Avalex. Let op: dit moet binnen 2 dagen na het slopen.
 • Mag u asbestmateriaal niet breken, snijden of bijvoorbeeld doorzagen.
 • Verpakt u het asbestafval dubbel in de folie en plak dicht met tape. Maak er kleine handzame pakketten van. Doe er een etiket op, zodat Avalex weet wat erin zit.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het laten verwijderen van asbest zijn:

 • U laat het asbest verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
 • Het bedrijf maakt van tevoren een asbestinventarisatierapport.

Wilt u zelf asbest verwijderen? Dan zijn dit de voorwaarden:

 • U bent particulier. Het gaat om uw woning.
 • U verwijdert een dak of vloer van maximaal 35 m².
 • Het asbest is in goede staat.
 • Platen en dakpannen met asbest zitten alleen met schroeven vast aan ander materiaal.

Zelf doen = melden bij de gemeente

Met uw sloopmelding krijgt u gratis speciaal asbestverpakkingsmateriaal bij Avalex. Zo kunt u uw asbestafval veilig weggooien bij Avalex.

Wat u de gemeente doorgeeft, en wanneer u dit moet doorgeven, leest u bij Aanpak.

Binnen hoeveel tijd u uw afval naar Avalex moet brengen, leest u bij Termijn.

Hoelang gaat het duren?

Bedrijf

Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als een woning met asbest na een brand gesloopt wordt. Of als het gaat om een reparatie, waarbij de bewoner niet 4 weken kan wachten op het weghalen van het asbest. Doe uw melding dan minimaal 2 werkdagen van tevoren. 

Particulier

Als particulier:

 • Doet de melding minimaal 2 werkdagen van tevoren.
 • Levert u binnen 2 werkdagen uw verpakte asbestafval in bij Avalex.
 • Geeft ook door dat het klaar is: direct nadat u klaar bent, of uiterlijk de volgende werkdag.

 

Kosten

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Laat uw sloopmelding zien bij Avalex en krijg gratis veilig verpakkingsmateriaal voor uw asbestafval.

Uw goed verpakte asbestafval kunt u gratis weggooien bij Avalex. Maak hiervoor een afspraak met Avalex.

Contact

Laat het team Asbestmeldingen van de gemeente precies weten wanneer u start en stopt met het verwijderen van asbest. Wat u doorgeeft, staat bij Aanpak. U doet uw melding per e-mail of per post.

Met uw sloopmelding haalt u gratis verpakkingsmateriaal op bij Avalex.

Uw asbestafval levert u in bij het Asbest- en K.C.A.-depot van Avalex. Maak hiervoor een afspraak.