Afwijken van het bestemmingsplan

Algemeen

In een omgevingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Wilt u afwijken van het omgevingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Mededeling

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Omschrijving

De gemeente Rijswijk heeft vanaf 2024, één omgevingsplan voor heel de gemeente Rijswijk. Het omgevingsplan bestaat uit verschillende plannen en verordeningen, zoals:

 • Bestemmingsplannen,
 • Wijzigingsplannen,
 • Uitwerkingsplannen,
 • Beheersverordeningen, (Leeuwendaal staat er nog niet goed op, hiervoor kunt u www.ruimtelijkeplannen.nl nog raadplegen).
 • Voorbereidingsbesluiten

Deze zijn allemaal te vinden via, Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl)

Verdere plannen en verordeningen die deel uitmaken van het omgevingsplan

 • Hogere waarde besluiten geluid, deze zijn nog niet digitaal ontsloten.

Gaat u:

 • bouwen, verbouwen of slopen?
 • een deel van een gebouw aanpassen, zoals een schoorsteen, balkon of erker?
 • een gebouw op een andere manier gebruiken?

Dan moeten uw plannen passen in het omgevingsplan van de gemeente. Wilt u hiervan afwijken?

Dan moet de gemeente onderzoeken of afwijken van het omgevingsplan mogelijk is op basis van vastgesteld beleid. Wij adviseren u om dan eerst een concept aanvraag in te dienen, voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’.

Aanvragen

Dien een concept aanvraag in bij de gemeente. Doe dit ruim voordat u met uw plannen aan de slag gaat. Zo heeft uw (concept) aanvraag meer kans van slagen. Zo vraagt u een (concept) vergunning aan voor het afwijken van het omgevingsplan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft, bij vraag 7 kunt u kiezen voor (concept) aanvraag.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

De voorwaarden voor een (concept) vergunning om af te wijken van het omgevingsplan zijn:

 • U bent belanghebbende. LET OP: woont u in een gebouw met een VvE, dan is toestemming van de VvE noodzakelijk.
 • U heeft vooraf overlegd met belanghebbenden.
 • U beschrijft goed wat uw plannen zijn, in een planbeschrijving.
 • Dient de aanvraag zo volledig mogelijk in

Hoelang gaat het duren?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw (concept) aanvraag in beginsel een uitspraak (concept aanvraag) of besluit (definitieve) aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Kosten

Zie legesverordening voor de lijst.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.