Afvalwater lozen, ontheffing

Algemeen

U mag geen afvalwater buiten het riool lozen. Is uw bedrijf niet op het riool aangesloten? Of gaat dat wel gebeuren, maar is het nu nog niet zover? Dan moet u bij de gemeente een ontheffing aanvragen.

Omschrijving

Met de ontheffing mag uw bedrijf huishoudelijk afvalwater, koelwater of bedrijfsafvalwater lozen.

Soms is ook toestemming van het waterschap nodig. Een voorbeeld hiervan is het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater (zoals rivieren en meren) met een septic tank.

Aanvragen

U moet een verklaring afleggen over hoe u het afvalwater gaat verwerken.

Voorwaarden

De gemeente kan speciale voorwaarden stellen aan de ontheffing.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.