Afsluiting Generaal Spoorlaan vanwege onderhoud asfalt

In mei vindt onderhoud plaats aan het asfalt van de Generaal Spoorlaan tussen de Huis te Landelaan en de Steenvoordelaan. In die periode is de Generaal Spoorlaan een aantal keer afgesloten voor het verkeer dat richting de Steenvoordelaan rijdt en de Prinses Beatrixlaan. Zie hiervoor de kaart.

Afsluitingen

  • Op dinsdag 14 mei van 20:00 t/m 24:00 uur is de weg afgesloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te plaatsen en het asfalt te zagen.
  • Op donderdag 23 mei van 22:00 t/m 01:00 uur is de weg afgesloten om tijdelijke verkeersmaatregelen aan te passen.
  • Van vrijdag 24 mei van 19:00 uur t/m zondag 26 mei 22:00 uur is de weg afgesloten om het asfalt te vervangen en om nieuwe belijning aan te brengen. 

We werken in nachten en het weekend om de overlast te beperken voor de omgeving. 

Omleiding verkeer en bereikbaarheid

Het verkeer leiden we om met gele bebording. Het verkeer kan grotendeels door blijven rijden tijdens de werkzaamheden op één rijstrook. Op de andere rijstrook worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het asfalteren.

Fiets- en voetpaden

Tijdens de werkzaamheden blijven de fiets- en voetpaden toegankelijk.

Overlast

Geluidshinder is mogelijk van de werkzaamheden. Vooral bij het zagen en verwijderen van het asfalt. De aannemer neemt zoveel mogelijk maatregelen om de overlast te beperken. We vragen uw begrip hiervoor.

Generaal spoorlaan
Kaart: Werkgebied Generaal Spoorlaan tussen de Huis te Landelaan en de Steenvoordelaan