Aanhanger, caravan of camper parkeren op de openbare weg

Algemeen

Het is verboden een caravan voor een langere periode langs de weg te parkeren.

Omschrijving

Het is verboden een aanhanger, caravan of camper langer dan 3 dagen langs de weg te parkeren. Het college kan in uitzonderlijke gevallen ontheffing verlenen van het verbod als uit beoordeling van een aanvraag blijkt dat: een camper ook wordt gebruikt als dagelijks vervoermiddel, een camper qua afmetingen niet afwijkt van een personenbusje en niet valt onder de bepalingen in artikel 5.8. van de APV.

Het verbod geldt ook voor bijvoorbeeld:

 • Kampeerwagens
 • Campers
 • Magazijnwagens
 • Aanhangwagens
 • Keetwagens

Let op

Het verbod geldt ook in gebieden met betaald parkeren. Het maakt niet uit of u de aanhangwagen, caravan of camper dagelijks verplaatst binnen de gemeente.

Gaat het om minder dan 3 dagen parkeren in een gebied met betaald parkeren? Betaal dan parkeerbelasting. De goedkoopste oplossing is om voor maximaal 3 dagen uw voertuig aan te melden via uw bezoekersregeling.

Aanvragen

U krijgt een ontheffing alleen als u een speciale reden heeft. Bij de beslissing houdt de gemeente rekening met andere belangen.

Om een ontheffing aan te vrage, geeft u door:

 • Uw naam en adres
 • Het soort voertuig en afmetingen(lengte, hoogte, breedte)
 • Het kenteken van het voertuig
 • Waarom u het voertuig langer dan drie dagen langs de openbare weg wilt plaatsen
 • Waar u de aanhanger, caravan of camper wilt plaatsen
 • Wanneer en hoelang u het voertuig daar wilt plaatsen

Voorwaarden

Voorwaarden voor een ontheffing zijn onder andere dat uw aanhanger, caravan of camper:

 • Niet teveel parkeerruimte inneemt
 • Niet het straatbeeld nadelig beïnvloedt
 • Niet hinderlijk of gevaarlijk plaatst
 • Voor dagelijks gebruik is
 • Het voertuig niet langer dan 6 meter is
 • Het voertuig niet hoger dan 2,4 meter is

Als u de ontheffing krijgt, kunnen daar extra eisen of voorwaarden aan zitten. De gemeente kan bijvoorbeeld aangeven waar u de aanhanger, caravan of camper moet plaatsen. Of aangeven dat u alleen mag parkeren op bepaalde dagen of tijden. Dit hoort u van de gemeente als u de ontheffing krijgt.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

De legeskosten bedragen €36,05.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.