Aangifte doen van overlijden

Algemeen

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente. Meestal doet de uitvaartondernemer dat. Maar u kunt het ook zelf doen.

Omschrijving

Als een persoon overlijdt, moet iemand aangifte van overlijden doen in de gemeente waarin de persoon is overleden. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor de nabestaanden. De gemeente geeft toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit heet het verlof tot begraven of cremeren.

De gemeente past ook de basisregistratie personen (BRP) aan en maakt een overlijdensakte op. Nabestaanden kunnen een uittreksel van de overlijdensakte krijgen. Dit heeft u nodig om praktische zaken te regelen. Bijvoorbeeld de erfenis en het opzeggen van de huur of abonnementen. Meestal zorgt de uitvaartondernemer voor het uittreksel. U kunt ook zelf een uittreksel bij de gemeente opvragen.

Aanvragen

De uitvaartverzorger doet online aangifte van overlijden bij de gemeente. Is online niet mogelijk? Maak online een afspraak bij de Publieksbalies van de gemeente Rijswijk.

Blijkt dat er binnen de gestelde termijn voor het doen van de aangifte van overlijden geen datum vrij is in onze agenda? Neem dan telefonisch contact op met het Rijswijks Contact Centrum via telefoonnummer 14 070 (optie 4).

Zo doet u aangifte van overlijden:

 • Maak een afspraak bij de gemeente waarin de persoon overleden is.
 • U heeft de volgende gegevens nodig:
  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter of gemeentelijk lijkschouwer
  • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie
  • Als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter
  • Als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester
  • Eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen

Doe de aangifte voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente of een ander land? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente of dit land. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is.

Namens de overheid biedt www.rijksoverheid.nl/overlijden nabestaanden een hulpmiddel aan, waarmee u een overzicht kunt maken afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Voorwaarden

Na het overlijden moet u 36 uur wachten voordat u de overledene mag begraven of cremeren. Maar de begrafenis of crematie mag niet meer dan 6 werkdagen na het overlijden zijn.

Wilt u de overledene eerder of later begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de burgemeester nodig.

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60. Een meertalig modelformulier kost € 16,60.

(Tarieven 2024)

U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).