Rekenkamer

Betrokken, onafhankelijk en deskundig
Elke gemeente in Nederland heeft een eigen rekenkamer. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur en brengt hierover verslag uit aan de gemeenteraad. Door middel van een positief-kritische houding en zorgvuldig onderzoek wil de Rekenkamer Rijswijk dan ook bijdragen aan transparant gemeentelijk handelen en het verbeteren van de kwaliteit van het lokale bestuur. Rekenkamerrapporten worden dan ook altijd openbaar gemaakt.

Werkwijze van de rekenkamer
Sinds februari 2019 heeft de gemeente Rijswijk een rekenkamer gebaseerd op het collegemodel; de rekenkamer bestaat uit een voorzitter en twee leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De missie van de Rekenkamer Rijswijk is om ‘betrokken’, ‘onafhankelijk’ en ‘deskundig’ te zijn. Dit betekent dat de rekenkamer enerzijds oor en oog heeft voor de Rijswijkse raad en inwoners, maar anderzijds ook onafhankelijk is in het doen van onderzoek. Ten slotte houdt ‘deskundigheid’ in dat de raad en inwoners ervan uit mogen gaan dat rapporten van de rekenkamer worden opgesteld op basis van haar expertise.

In de verordening voor de rekenkamerfunctie vindt u de regels voor het functioneren en het raadsvoorstel beschrijft onder andere de aanleiding om tot het collegemodel over te gaan. Ten slotte beschrijft het onderzoeksprotocol van de rekenkamer de richtlijnen die zij hanteert bij het uitvoeren van onderzoeken.

Onderzoeken
De rekenkamer kiest zelfstandig de thema’s voor onderzoek. Daarnaast kan de gemeenteraad de rekenkamer vragen ergens onderzoek naar te doen.

In het verleden heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar onder meer informatiebeleid en -voorzieningen van de gemeente Rijswijk, burgerparticipatie, sociale wijkteams en samenwerkingen met andere gemeenten. De rapporten vindt u hieronder.

Heeft u vragen aan de Rekenkamer Rijswijk, of suggesties voor een onderzoek? Neem dan contact op met ons op via wvveen@rijswijk.nl.

Leden van de Rekenkamer Rijswijk:

Winfried Beekmans

Winfried Beekmans is voorzitter van de Rekenkamer Rijswijk. In het dagelijks leven is hij Programmadirecteur Evaluatie en verantwoording COVID-19 bij de rijksoverheid.

Barbara IJsselmuiden

Barbara IJsselmuiden is bestuurslid van de Wijkorganisatie ''Het Oude Centrum'' en voorzitter van de bewonerscommissie van het ''Heilige Geesthofje”

Corinne Arnold

Corinne Arnold is Manager programmadirectie Openbaarheid, bij het Ministerie van VWS.

Op 23 mei 2024 is Corinne Arnald benoemd als lid van de Rekenkamer.

Benoeming Corinne Arnold als lid Rekenkamer