Gemeenteraad

Gemeenteraad Rijswijk

Welkom op het Raadsplein
De gemeenteraad is er voor alle Rijswijkers. Daarnaast geeft de gemeenteraad de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B en W). De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 31 raadsleden. Alle leden zijn lid van een politieke partij, maken deel uit van een fractie, en zijn rechtstreeks gekozen door de inwoners van Rijswijkers die mogen stemmen.

Vergaderingen bijwonen of uitzendingen bekijken
De forums en raadsvergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom op de publieke tribune. Wilt u de uitzending live volgen of later terugkijken? Dat kan via dit Raadsplein en via de Facebook pagina's van de gemeenteraad Rijswijk, gemeente Rijswijk en Rijswijk.tv.

Praat met de raad
Iedere vier jaar kiest u als inwoner van Rijswijk de leden van de gemeenteraad. Ook tussendoor heeft u invloed op de gemeenteraad. Hier leest u op welke manier. Raadsleden zijn altijd geïnteresseerd in uw vragen, opmerkingen of ideeën. Samen maken we de stad Rijswijk. 

Heeft u vragen?
Lees meer over de gemeenteraad op dit Raadsplein. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie

Meer over de raadsleden en de zetelverdeling

Burgemeester Huri Sahin

Huri Sahin is sinds 12 december 2022 de burgemeester van de gemeente Rijswijk. Als burgemeester is zij de voorzitter van de gemeenteraad. In deze rol zit zij de raadsvergaderingen voor, zorgt voor zorgvuldige besluitvorming binnen de raadsvergaderingen en zorgt zij samen met de griffier en de gemeentesecretaris ervoor dat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan van het gemeentebestuur zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol goed kan invullen.

Burgemeester Huri Sahin
Burgemeester Huri Sahin

Werkwijze van de raad

Praat met de raad

Iedere vier jaar kiest u als inwoner van Rijswijk de leden van de gemeenteraad. Ook tussendoor heeft u invloed op de gemeenteraad. Hieronder leest u op welke manier. Raadsleden zijn altijd geinteresseerd in uw vragen, opmerkingen of ideeën. Samen maken we de stad Rijswijk. 

Benader een raadslid
In dit overzicht met alle raadsleden staan de contactgegevens. U kunt een raadslid altijd benaderen door een e-mail te sturen. Natuurlijk kunt u raadsleden ook persoonlijk aanspreken, bijvoorbeeld voor of na een raadsvergadering of gewoon op straat.

Benader alle raadsleden
Wilt u alle raadsleden benaderen? Stuur dan een e-mail of een brief aan de gemeenteraad via de raadsgriffie. Uw bericht komt op de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad. De raadsleden bepalen of zij op uw brief reageren. Neem contact op met de raadsgriffie.

Spreek in tijdens een forum of raadsvergadering
Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda van het forum of de raad en wilt u uw mening geven over iets wat u bezig houdt? Spreek dan in tijdens vergadering in. De raad neemt uw inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als inspreker krijgt u 5 minuten de tijd.

 

Meer over praat met de raad

Wat doet de Griffie?

De Griffie werkt voor de gemeenteraad. De belangrijkste taak van de Griffie is het adviseren en ondersteunen van de gemeenteraad. Maar wij zijn er ook voor u.

    Meer over de Griffie

    Foto's onderaan raadsplein