Praat met de raad

Praat met de raad

Iedere vier jaar kiest u als inwoner van Rijswijk de leden van de gemeenteraad. Ook tussendoor heeft u invloed op de gemeenteraad. Hieronder leest u op welke manier. Raadsleden zijn altijd geinteresseerd in uw vragen, opmerkingen of ideeën. Samen maken we de stad Rijswijk. 

Benader een raadslid
In het overzicht van de raad vindt u de contactgegevens van alle raadsleden. U kunt een raadslid altijd benaderen door een e-mail te sturen. Natuurlijk kunt u raadsleden ook persoonlijk aanspreken, bijvoorbeeld voor of na een raadsvergadering of gewoon op straat.

Benader alle raadsleden
Wilt u alle raadsleden benaderen? Stuur dan een e-mail of een brief aan de gemeenteraad via de raadsgriffie. Uw bericht komt op de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad. De raadsleden bepalen of zij op uw brief reageren. Neem contact op met de griffie.

Nodig de raad uit om langs te komen
Wilt u de raad bijpraten over een onderwerp of ontwikkeling? Of heeft u een idee of plan wat u wilt presenteren? Nodig de raad, een raadsfractie of een raadslid dan uit voor uw bijeenkomst, evenement of werkbezoek. Neem contact op met de griffie voor meer informatie.

Spreek in tijdens een forum of raadsvergadering
Met het spreekrecht kunt u de gemeenteraad informeren of op de hoogte stellen van uw mening. U bent welkom tijdens forumvergaderingen en raadsvergaderingen. Na de opening van de vergadering komt het spreekrecht aan de orde. Burgers die belanghebbenden zijn kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Spreektijd
De maximale spreektijd per spreker is 5 minuten. Insprekers komen op volgorde van aanmelding aan de beurt.

Toelichting inspreekrecht
De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering. Nadat is ingesproken kan hij raadsleden toestaan een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen raadsleden en inspreker. Wanneer er is ingesproken wordt de inbreng van de spreker betrokken bij het desbetreffende agendapunt.

Inspreken bij Raadsvergaderingen
Inspreken tijdens een raadsvergadering kan alleen over onderwerpen die op de agenda staan. Bij het vaststellen van de agenda houdt de raad rekening met de inspraakreacties. 

U kunt niet inspreken over:

  1. Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan; 
  2. Over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; of 
  3. Indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. 
  4. Uw inbreng wordt niet gezien/gelijkgesteld met het doen van een aanvraag of het maken van bezwaar, het heeft in die zin geen juridische kwalificatie. Wilt u wel iets aanvragen of bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een besluit, dan moet u dat separaat doen. Ook als u in gesprek wilt met een ambtenaar of bestuurder, dan moet u hiervoor een aparte afspraak maken.  

Beeld- en geluidsopnames
Van de vergaderingen worden beeld- en geluidsopnames gemaakt. Deze worden via onze website op internet en social media uitgezonden. Indien u de raadzaal of de forumzaal betreedt, kunt u op de beeld- of geluidsopnames te zien en/of te horen zijn.

Aanmelden voor het inspreken kan tot en met de middag van de vergadering, uiterlijk 16.00 uur, door te mailen naar griffie@rijswijk.nl. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op.

Start een burgerinitiatief
Een burgerinitiatief is een petitie, plan of onderwerp dat alle Rijswijkers van 14 jaar en ouder op de agenda van een raadsvergadering kunnen plaatsen. Voor de raadsleden is een burgerinitiatief een prima manier om gebruik te maken van uw creativiteit en van uw kennis over uw eigen stad. Het burgerinitiatief is vooral nuttig voor onderwerpen waarvan u het belangrijk vindt dat de raad er aandacht aan gaat besteden. Het kan ook gaan om ideeën* waar nog niemand eerder aan heeft gedacht en die volgens u een verrijking voor heel Rijswijk zijn.
*Heeft u een idee voor uw eigen straat of buurt en wilt u dit zelf uitvoeren? Dan kunt u uw idee op het Rijswijkse platform Stadskracht plaatsen. Stadskracht is bedoeld voor ideeën om de buitenruimte in de wijk mooier, veiliger, groener en leuker te maken. De gemeente geeft u via Stadskracht advies en hulp om uw idee samen te realiseren.

Vraag een referendum aan
U kunt de gemeenteraad ook vragen om een referendum te houden. Via een referendum worden alle inwoners van Rijswijk geraadpleegd over een bepaald onderwerp. Het onderwerp wordt aan alle kiesgerechtigden voorgelegd. Zij stemmen er vervolgens over.
Om een referendum aan te vragen, heeft u medestanders nodig. U moet de handtekeningen hebben van minimaal zes procent van de Rijswijkers die mogen stemmen.

Meer informatie?
De griffie beantwoordt uw vragen graag.