Hoe stemt de gemeenteraad?

De gemeenteraad stemt tijdens een raadsvergadering over raadsvoorstellen, moties en amendementen. U kunt de stemuitslagen per fractie en per persoon terugvinden op drie verschillende plekken. Zie hieronder.

Stemgedrag van een raadslid

Stemgedrag van een raadslid

De gemeenteraad maakt voor alle vergaderingen en stemmingen gebruik van het raadsinformatiesysteem iBabs. U kunt in iBabs vanaf maart 2022 de stemuitslagen per raadslid zien in iBabs. Als in iBabs in het overzicht een raadslid kiest dan kunt u onderin het scherm het stemgedrag van het raadslid zien. 

Naar stemgedrag van een raadslid

Alle stemuitslagen van de gemeenteraad

Alle stemuitslagen van de gemeenteraad

U kunt desgewenst ook alle stemuitslagen van de gemeenteraad zien. Het gaat om de periode van maart 2022 tot op heden. Als u in het overzicht op het betreffende raadsvoorstel, motie of amendement klikt dan kunt u de stemuitslagen zien en het daarbij behorende stemgedrag van zowel fracties als raadsleden. 

Wilt u een stemuitslag van voor maart 2022 zien? Dan kan via RijswijkStemtzo, zie onderaan deze webpagina.

Naar alle stemuitslagen

Archief stemuitslagen - Rijswijk Stemtzo

Archief

Via de website rijswijk.stemtzo.nl kunt u stemuitslagen van de gemeenteraad terugvinden uit de periode 9 februari 2015 tot en met 20 december 2022. Vanaf 2023 kunt u de stemuitslagen op andere manieren vinden, zoals op deze website beschreven. 

Naar RijswijkStemtzo

Foto's voor op de webpagina van stemuitslagen gemeenteraad