Gemeenteraadsverkiezingen - uitslagen van de afgelopen jaren

De gemeenteraadsverkiezingen

Waar stem ik voor bij gemeenteraadsverkiezingen?
Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad in gemeente Rijswijk. De gemeenteraad beslist over plannen en regels in de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, verkeer en woningbouw. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

Informatie over partijen en kandidaten waar u op kunt stemmen
Informatie over welke politieke partijen en kandidaten meedoen aan de verkiezing in de gemeente, vindt u op de gemeentelijke website. U ontvangt voor de verkiezing thuis een overzicht met alle kandidaten waarop u kunt stemmen.

Invloed gemeenteraad op de besluiten van de gemeente
De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen beslissingen die voor de gemeente belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Andere taken van de raadsleden zijn:

1. Controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert;
2. Contact hebben met inwoners om te weten wat er speelt;
3. Het maken van algemene regels (verordeningen) waar inwoners van de gemeente zich aan moeten houden;
4. De begroting vaststellen en het financiƫle jaarverslag van de gemeente controleren.

Verdeling van zetels na de verkiezingen
Na het tellen van de stemmen, verdeelt het gemeentelijk centraal stembureau de zetels en restzetels over de partijen. Daarna stelt het centraal stembureau vast welke kandidaten zijn gekozen. Hoe de zetelverdeling over de kandidaten gebeurt, leest u op de website van de Kiesraad.

Overzicht behaalde zetels per politieke partij (periode 1998 tot en met 2022)

Politieke partij

1998 (opkomst 61,2 %)

2002 (opkomst 54,2%) 2006 (opkomst 53,6%)  2010 (opkomst 52%) 2014 (opkomst 52,4%) 2018 (opkomst 51,05%) 2022 (opkomst 46,36%)
Onafhankelijk Rijswijk 12 10 8 6 2 1 -
VVD 6 6 4 5 3 4
PvdA 4 4 6 4 3 2 2
CDA 4 7 4 3 3 3 2
Gemeentebelangen Rijswijk - - 4 5 5 2 -
D66 1 2 1 3 4 4 4
GroenLinks 2 2 2 2 2 5 5
SP - - - 1 2 - -
Beter voor Rijswijk - - - - 5 5 5
Wij. Rijswijk - - - - - 3 4
Rijswijks Belang - - - - - 2 4
Partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid - - - - - - 1
ChristenUnie - - - - - - 1
               
TOTAAL 29 31 29 29 29 31 31

 

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Hoe werkt de gemeenteraad? (2022)