Zoekresultaten

  1. Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de Omgevingsdienst Haaglanden. U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:
  2. Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of ras. Dit is niet toegestaan.
  3. Als u iets vindt waarvan u vermoedt dat het een archeologische vondst is, bijvoorbeeld potscherven, dan bent u verplicht dit te melden bij de gemeente.
  4. Dataveiligheid
  5. Als u voor langere tijd een pleegkind verzorgt en opvoedt, meldt u dit bij de gemeente. Dit moet ook als een instelling een pleegkind verzorgt en opvoedt.