Woning onbewoonbaar verklaard

Algemeen

U moet op een gezonde en veilige manier kunnen wonen. Als het niet meer veilig is, mag u niet meer in uw woning blijven. De gemeente neemt hierover contact met u op.

Omschrijving

U moet op een gezonde en veilige manier kunnen wonen. Daarom controleert de gemeente woningen en woonwagens op bewoonbaarheid. In een woning met teveel gebreken mag u niet meer wonen. Zeker niet als de woning niet meer kan worden hersteld. De gemeente verklaart de woning of woonwagen dan buiten gebruik.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Als de gemeente uw woning buiten gebruik verklaart, krijgt u hiervan bericht. De termijn hiervoor wordt door het College bepaald, maar is ten hoogste zes maanden na de dag waarop de beslissing tot onbewoonbaarverklaring van kracht is geworden.

Wet- en regelgeving