Woning onbewoonbaar verklaard

Algemeen

U moet op een gezonde en veilige manier kunnen wonen. Als het niet meer veilig is, mag u niet meer in uw woning blijven. De gemeente neemt hierover contact met u op.

Omschrijving

U moet op een gezonde en veilige manier kunnen wonen. Daarom controleert de gemeente woningen en woonwagens op bewoonbaarheid. In een woning met teveel gebreken mag u niet meer wonen. Zeker niet als de woning niet meer kan worden hersteld. De gemeente verklaart de woning of woonwagen dan buiten gebruik.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Als de gemeente uw woning buiten gebruik verklaart, krijgt u hiervan bericht. De termijn hiervoor wordt door het College bepaald, maar is ten hoogste zes maanden na de dag waarop de beslissing tot onbewoonbaarverklaring van kracht is geworden.

Wet en regelgeving