Wethouder Werner van Damme maakt kennis met meeleesgroep

Afgelopen zomer tekende wethouder Werner van Damme (publieke dienstverlening) de Direct Duidelijk Deal namens de gemeente Rijswijk. Hiermee belooft de gemeente begrijpelijk te communiceren naar inwoners.

Direct Duidelijk is een campagne van het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). Het NBO werkt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Nederlandse Taalunie om onduidelijke overheidstaal aan te pakken.

Direct Duidelijk Deal

De Direct Duidelijk Deal is een verklaring waarin staat dat de gemeente Rijswijk het belangrijk vindt om duidelijk te communiceren. Dit doen we in de organisatie naar elkaar, maar ook daarbuiten, naar inwoners. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de overheid beter begrijpt.

De gemeente Rijswijk heeft verschillende acties ondernomen naar aanleiding van de Direct Duidelijk Deal. Zo zijn er schrijftraining georganiseerd voor medewerkers, is er een nieuwe Schrijfwijzer gemaakt en is er een zogenoemde meeleesgroep gevormd.

Meeleesgroep

De meeleesgroep bestaat uit een groep inwoners die zich heeft aangemeld om mee te lezen op teksten van de gemeente. Zij kijken of de tekst duidelijk leesbaar is en of de boodschap goed overkomt.

Wethouder Van Damme maakte afgelopen week kennis met de meeleesgroep en ging met hen in gesprek over hun bevindingen. “Ik ben blij dat we als gemeente al verschillende activiteiten hebben ondernomen om onze communicatie duidelijker te maken. Jullie leveren als meeleesgroep een belangrijke bijdrage. Zo maken we onze dienstverlening steeds beter. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking.”

Wilt u zich ook aanmelden voor de meeleesgroep? Neem dan contact op via: communicatie@rijswijk.nl

 

Foto van Meeleesgroep Direct Duidelijk