Werklocaties van de toekomst

Bedrijven- en kantoorlocaties in Rijswijk zorgen voor ongeveer twee derde van het totaal aantal banen in onze gemeente. Dit zorgt voor een interessant aanbod aan werkgelegenheid, van theoretisch tot praktisch opgeleide mensen.

Met deze verschillende werklocaties, diversiteit aan banen én ook nog eens de goede bereikbaarheid, heeft Rijswijk een belangrijke regionale rol. Het is daarom van belang dat de werklocaties aantrekkelijk blijven, maximaal aansluiten op kansrijke economische clusters, maar ook op de steeds veranderende trends, ontwikkelingen en (ruimte)behoeften vanuit de markt.

Unaniem vastgesteld

De gemeente heeft daarom voor de Rijswijkse werklocaties een economische analyse uitgevoerd en toekomstvisie opgesteld. Met de analyse is voor de verschillende werklocaties afzonderlijk bekeken wat het toekomstperspectief is of kan zijn. Hierbij is gekeken naar de feitelijkheden, de positionering ten opzichte van elkaar en de trends en ontwikkelingen. Het geeft inzicht in benodigde korte en lange termijn acties om ook in de toekomst van economische meerwaarde te zijn. De strategie op toekomstbestendige werklocaties geeft verdere invulling aan de Economische Visie ‘Rijswijk Onderneemt’. Op dinsdag 21 maart heeft de gemeenteraad de analyse en strategie toekomstbestendige werklocaties unaniem vastgesteld.

Samenwerking

Wethouder Werner van Damme (Economische Zaken) kijkt ernaar uit om verder uitvoering te geven aan de strategie: “Met deze analyse kunnen we onze werklocaties en bedrijventerreinen toekomstbestendig versterken. De analyse geeft (investering)perspectief, zekerheid, maar ook duidelijkheid aan bedrijven en investeerders. Samen met onze ondernemers, bedrijven, en (regio)partners gaan we de komende periode verder aan de slag met de actuele en toekomstige opgaven op de thema’s circulariteit, duurzaamheid, energietransitie, bereikbaarheid en arbeidsmarkt.”

Lees meer over de Rijswijkse strategie op toekomstige werklocaties en de Economische visie ‘Rijswijk Onderneemt’.

Rijswijkse strategie op toekomstige werklocaties