Vooralsnog geen betaald parkeren in Broekpolder

Er komt vooralsnog geen betaald parkeren in de Rijswijkse wijk Broekpolder. De gemeente Rijswijk komt tot dit besluit na het meten van de parkeerdruk in de wijk en het draagvlak voor betaald parkeren te onderzoeken bij direct betrokkenen. Aanleiding voor het onderzoek waren de signalen dat bedrijven in de wijk te weinig parkeerplekken hadden en daarom auto’s elders in de wijk werden geparkeerd.

Uit de meting blijkt dat de parkeerdruk na afloop van de coronacrisis in de wijk is afgenomen, Met zo’n 76% bevindt de parkeerdruk zich ruim onder de toegestane norm van 85%. Bij de meting gaven zowel het merendeel van bewoners als ondernemers in Broekpolder aan dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Ondernemers zien bovendien kansen in het bevorderen van alternatief vervoer en het beter benutten van parkeervoorzieningen op eigen terrein.

Geen voorkeur extra parkeerplaatsen

Vanwege de eerdere hoge parkeerdruk opperden een aantal ondernemers eerder extra parkeerplaatsen te realiseren. Gemeente Rijswijk deelt deze gedachte niet. Hoewel extra parkeerplaatsen de parkeerdruk omlaag kunnen brengen, stimuleert dit ook het gebruik van de auto. Meer gebruik van auto, betekent een negatieve invloed op de bereikbaarheid van Broekpolder. Vraagt in de toekomst de verkeersdrukte toch om maatregelen dan geeft Rijswijk de voorkeur eerst in te zetten op mogelijk betaald parkeren en dan pas op eventueel extra parkeerplaatsen.

Meer over onderzoek

Heeft u vragen over het onderzoek? Of wilt u de volledige uitkomsten van het onderzoek ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar: parkeren@rijswijk.nl