Voor politieke partijen

Algemeen

Hoe doet u als politieke partij mee aan de Tweede Kamerverkiezing? En mag u als politieke partij reclame maken? Lees vooraf wat de spelregels zijn en lees meer over de ondersteuningsverklaring.

Registreren partij en eerste keer campagne voeren

Registratie van een partijnaam is niet verplicht. Een politieke partij kan ervoor kiezen om met een blanco lijst deel te nemen.

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen hebben ondersteuningsverklaringen van kiezers nodig. Met een ondersteuningsverklaring spreekt u uw steun uit voor het meedoen van een politieke partij.

Spelregels

Binnen de gemeente Rijswijk gelden een aantal spelregels als het gaat om campagne voeren. 

Over het algemeen geldt dat de gemeente Rijswijk zal handhaven als er sprake is van onveiligheid, belemmering en overlast. Verder is het niet toegestaan om schade te veroorzaken, bijvoorbeeld aan bomen of andere gemeentelijke objecten. Het beoordelen van deze situaties is aan de BOA’s. 

Wilt u gratis eten of goederen verstrekken, zoals gebak? Gelieve rekening te houden met de marktkraamhouders die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van de verkoop van dit soort goederen.  

Verkiezingsborden en sandwhichborden

Om een wildgroei aan verkiezingsborden en sandwichborden te voorkomen, plaatst de gemeente Rijswijk op meerdere plekken zogenaamde 'trotters'. Dit zijn voorgedrukte mobiele borden waarvan de opdruk met verkiezingsposters door de gemeente wordt gecoördineerd. 

Het bedrijf Image Building neemt voor de posters contact op met alle politieke partijen die aan de verkiezingen mee doen. Voor het plaatsen van sandwichborden kunt u bij de gemeente een ontheffing Inname openbare grond aanvragen. Dit zal o.a. op basis van mogelijkheden op de locatie en de verkeersveiligheid worden beoordeeld. Het aanvragen kan via dit formulier.  

Aanvullende informatie

 • Aanvragen voor het plaatsen van sandwichborden objecten zoals kramen, statafels (alles wat openbaar grond inneemt) (ontheffing inname openbare grond) worden ter advies uitgezet naar de marktmeester en het Wegbeheerdersoverleg (WBO) dat één keer in de twee weken samenkomt, hierbij lettende op de beoogde datum en de behandelingstermijn. Het WBO overlegt dit kalenderjaar (m.u.v. bijvoorbeeld wettelijke vrije dagen) op de maandagen van week 6, 8, 10 enzovoort.
 • Naast het indienen van het aanvraagformulier, dient duidelijk aangegeven te worden aan welke palen u de verkiezingsborden wilt plaatsen. Om dit inzichtelijk te maken, kunt u een overzicht van paalnummers toevoegen van de desbetreffende palen. Een zeer duidelijke plattegrond waarop de locaties specifiek zijn aangegeven en beschreven is ook een mogelijkheid, bijvoorbeeld d.m.v. foto’s.
 •  Voor het plaatsen van objecten op de openbare weg dient er bij het aanvraagformulier een situatietekening op schaal te worden toegevoegd. Op de tekening moet het object duidelijk te zijn ingetekend. LET OP! Tijdens marktdagen/ tijden is het niet gewenst om vergelijkbare producten uit te delen dat op de markt door de marktstandhouders worden verkocht. Hierop zal worden gehandhaafd.
 • Object op de openbare weg plaatsen (inname openbare grond)

Daarnaast zijn de volgende voorwaarden standaard van kracht bij een ontheffing inname grond t.b.v. (verkiezings-)sandwichborden:

 • HTM en ANWB-palen zijn geen eigendom van de gemeente, u dient hiervoor alvorens van de eigenaar toestemming te hebben voordat er een ontheffing verleend wordt.
 • Het plaatsen van borden bij verkeersborden wordt als niet verkeersveilig gezien. Dit omdat het zicht beperkt wordt en afleidend kan werken voor de weggebruikers.
 • De borden moeten zodanig zijn geplaatst dat te allen tijde een vrije ruimte van 60 cm tussen de rijbaan en het bord, en van 30 cm tussen een fietspad en het bord overblijft en dat bovendien de vrijheid van het (voetgangers)verkeer niet wordt belemmerd en de veiligheid op de weg niet in gevaar wordt gebracht.
 • Borden moeten zodanig geplaatst worden dat geen zichtbeperking voor verkeersdeelnemers optreedt. In voorkomende gevallen worden borden verwijderd.
 • Borden mogen niet geplaatst worden naast de oversteekplaatsen en uitritten.
 • U dient er zorg voor te dragen dat de eventueel in de nabijheid van de door u geplaatste materialen aanwezige brandkranen/-put vrij toegankelijk zijn voor de Brandweer.
 • U dient er zorg voor te dragen dat er geen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan.
 • Er dient te allen tijde 3,5 meter vrije doorgang/toegang te zijn voor de hulpdiensten.

Plaatsen van kramen of andere objecten (zoals een rijdende kar)

 • U kunt bij de gemeente een ontheffing 'Inname openbare grond' aanvragen als u een kraam wilt plaatsen. Meer informatie vindt u hier.
 • Het verzoek is om geen producten weg te geven, in verband met oneerlijke concurrentie van de lokale ondernemers.
 • Voor het ophangen van spandoeken gelden voorwaarden.
 • Een rijdende kar moet met het verkeer meerijden zodat ze geen hinder of gevaar voor het overige verkeer veroorzaken. Er hoeft hiervoor daarom niets te worden aangevraagd.

Flyeren

U kunt flyeren zonder dat hier een vergunning voor nodig is, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.