Brand dependance Steenvoordeschool (update)

Een grote uitslaande brand heeft zaterdag 10 augustus een deel van een dependance van de Steenvoordeschool aan de P. van Vlietlaan in Rijswijk in de as gelegd. Een deel van het dak is daarbij ingestort. Op deze pagina vindt u de veel gestelde vragen en houden we u op de hoogte over het proces van herhuisvesting.

Brand dependence Steenvoordeschool

Update 14 augustus

Waar gaan de kinderen heen als het schooljaar begint?

BSO

De kinderen van de buitenschoolse opvang waren al tot het eind van de zomervakantie bij de Up BSO aan de Wiardi Beckmanlaan 5 in Rijswijk. Ook na de zomervakantie blijven de kinderen hier tijdelijk gehuisvest.

Steenvoordeschool

Over hoe het over drie weken met de leerlingen van de Steenvoordeschool gaat, wanneer de zomervakantie is afgelopen, zijn gesprekken gevoerd tussen de gemeente en de school. Uit dit overleg zijn de volgende tijdelijke oplossingen voor de vier groepen van de bovenbouw van de Steenvoordeschool en de BSO naar voren gekomen:

  • Twee groepen kunnen voor een korte periode worden gehuisvest in de Steenvoordeschool aan de Doctor Poelslaan 2-4.
  • De twee andere groepen worden gehuisvest in de Petrusschool vallend onder het bestuur van de Laurentiusstichting aan de Johan Brouwerstraat 2.
  • Op beide schoollocaties is ook een BSO van Up gevestigd. Zo blijven kinderopvang en school dicht bij elkaar.

Let op! Het gaat hier om tijdelijke oplossingen tot aan de herfstvakantie. Voor een meer duurzame oplossing ná de herfstvakantie is de gemeente in gesprek met de school en de BSO.

Alle betrokken partijen zijn blij dat er een passende oplossing is gekomen mede dankzij het beschikbaar stellen van lokalen door de Petrusschool. Hierdoor kunnen de kinderen op 2 september gewoon weer naar school. 

Hoe zit het met het kinderdagverblijf?

Afgelopen weekend is men hard bezig geweest om de ruimtes van het kinderdagverblijf van Up schoon te maken. De kinderen van het kinderdagverblijf hoeven niet te verhuizen en kunnen op hun vertrouwde locatie blijven aan de P. van Vlietlaan 8.

12 augustus

Wat is er gebeurd?

De brand brak aan het begin van de avond uit. De vlammen sloegen uit het pand aan de
P. van Vlietlaan in Rijswijk. Brandweereenheden uit Rijswijk, Den Haag en Westland hielpen allemaal bij het blussen. Omdat er onder de dakpannen brandende resten zaten, werd meteen een deel van het dak verwijderd.

Wat is de oorzaak?

Over de oorzaak is nog niets bekend. Hier wordt onderzoek naar ingesteld..

Wat is de schade?

Zeker één lokaal is volledig afgebrand, drie andere hebben veel schade. Om de schade goed op te kunnen nemen, moeten deskundigen het pand kunnen betreden. Dit is nu nog niet mogelijk, gelet op het onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Is er asbest vrijgekomen?

De brandweer heeft hier onderzoek naar ingesteld en geconstateerd dat er in de omgeving geen asbest is aangetroffen. Ook in het gebouw is geen asbest aangetroffen.
Uit veiligheidsoverwegingen is het terrein rond de school afgezet met hekken. Het terrein wordt ook bewaakt.

Wie maakten gebruik van het pand?

Het pand aan de P. van Vlietlaan werd gebruikt door de Steenvoordeschool voor de groepen 6, 7 en 8. Tevens werd het pand gebruikt voor Kinderopvang Up van Stichting Kinderopvang Rijswijk, de BSO van de Steenvoordeschool en de Rijswijkse Video Computer Vereniging.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Klantcontact Centrum van de gemeente Rijswijk: telefonisch via 14 070 of via de mail: kcc@rijswijk.nl