Rijswijkse scholieren meten fijnstof binnen de gemeentegrenzen

Op woensdag 18 januari heeft wethouder Mark Wit (Milieu) samen met leerlingen van het Stanislas Beweeg vmbo/mavo Rijswijk het ‘Samen Meten Project’ afgetrapt. De gemeente werkt in dit project de komende maanden samen met de school en Globe Nederland om fijnstof te meten in Rijswijk.

Rijswijk heeft een verhoogde concentratie luchtverontreiniging in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Het doel van het project is onder andere om meer bewustwording te creëren over fijnstofproblematiek en samen te werken aan verbetering van de luchtkwaliteit.

Wethouder Wit is blij dat de leerlingen van het Stanislas Beweeg vmbo/mavo enthousiast samenwerken aan dit project: “Het is belangrijk om een gezonde leefomgeving te hebben voor onze inwoners. Schonere lucht draagt daaraan bij. Met het Samen Meten Project krijgen we dankzij de leerlingen van de scholen meer inzicht in de fijnstofproblematiek. De resultaten hiervan delen we met het RIVM.”

Samen Meten Project

Met de start van het Samen Meten Project krijgen Rijswijkse middelbare scholieren de kans zelf onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit in de gemeente. Globe Nederland verzorgt een aantal inhoudelijke lessen op school. Daarnaast gaan de leerlingen zelf op pad om het fijnstofgehalte te meten.

Met moderne snuffelfietssensoren op hun fiets kunnen leerlingen de luchtkwaliteit in kaart brengen. Behalve leerlingen van het Stanislas Beweeg vmbo/mavo nemen later dit voorjaar ook leerlingen van het Rijswijks Lyceum deel aan het project. Ook Dorien Dorresteijn van Globe Nederland is enthousiast over de inzet van leerlingen: “Het is super dat de leerlingen met het snuffelproject en de gastlessen meer betrokken raken bij hun eigen leefomgeving.”

Het Schone Lucht Akkoord

De gemeente Rijswijk streeft naar een gezonde leefomgeving voor haar inwoners en bezoekers. Om deze ambitie te realiseren neem de gemeente lokale maatregelen en wil samenwerken met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen. Ook werkt de gemeente in het kader van het Schone Lucht Akkoord samen met de landelijke en andere overheden aan de uitvoering van maatregelen voor schone lucht. Het doel van dit akkoord is 50% gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016. Deze doelstelling moet onder andere worden gerealiseerd door verbetering van de luchtkwaliteit.
 

Fijnstof meten Stanislas Beweeg
Fijnstof meten Stanislas Beweeg