Wil van Nunen

Wil van Nunen

Wie

Sinds 2006 woon ik in Rijswijk, in de groene wijk Leeuwendaal. Met Brabantse roots ben ik in Nijmegen opgegroeid en heb daarna een studie Geschiedenis in deze stad gevolgd.

Dagelijks leven

Op het Veurs Lyceum in Leidschendam heb ik mijn eerste ervaring als docent opgedaan en heb me op deze school gedurende een aantal jaren verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast woonde ik in een leuke wijk in Delft. Voor een nieuwe uitdaging als onderwijsadviseur verhuisde ik in de jaren ’90  weer naar het midden van het land, naar Utrecht.

In 2007 heb ik de sprong gewaagd om een eigen adviesbureau op te zetten en nu richt ik me met advies en training op de onderwijs- en culturele sector. De Randstad trok toch weer en met veel plezier woon ik nu weer 10 jaar, met mijn zoon van inmiddels 17 jaar,  in het mooie Rijswijk. In mijn vrije tijd zit ik graag op de racefiets (niet te fanatiek!) en bezoek ik graag een mooie theatervoorstelling, bv. in onze eigen Rijswijkse schouwburg.

Sociaal en betrokken

Zowel in mijn jaren in Delft en als in Utrecht heb ik me in het lokale afdelingsbestuur actief voor de PvdA ingezet. Voor mij is het duidelijk, dat de PvdA het beste past bij mijn beeld van een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen erbij hoort en ook actief mee kan doen.

Sinds 2010 zit ik voor de PvdA in de Raad in Rijswijk en vanaf 2014 ben ik  fractievoorzitter. De kracht van individuen en organisaties wil ik met elkaar verbinden. Door samenwerking is veel meer mogelijk. Daarbij moet de gemeente ook haar sociale verantwoordelijkheid nemen en kwetsbare groepen extra beschermen. Zo kunnen we Rijswijk nog mooier en socialer maken. Iedere inwoner verdient het, om als het nodig is met een steuntje in de rug, het beste uit zichzelf te kunnen halen.

Aanspreekbaar voor burgers

We dienen onze kinderen een goede toekomst te bieden, zeker de kinderen waar het thuis even tegenzit. De gemeente heeft meer taken gekregen in de (jeugd)zorg en in de bemiddeling naar werk en inkomen. Daarom vind ik het belangrijk om goed te kunnen volgen, of onze inwoners, jong en oud, de zorg  of begeleiding in huis of daarbuiten krijgen die nodig is. Uw ervaringen, of ze nu gaan over uw woonomgeving of onze voorzieningen, zijn voor mij belangrijk om mijn werk als raadslid beter te kunnen doen.

Graag wil ik hierover in gesprek met u.  

Nevenfuncties

  • Eigenaar bureau Themetis Advies (Bezoldigd)
  • Plv. voorzitter van de raad