Romy de Man

Romy de Man

Nevenfuncties

  • Secretaresse bij TU Delft (bezoldigd)
  • Vrijwilliger bij Welzijn Rijswijk (onbezoldigd)
  • Auditcommissie