VR 21 072 Fractie RB - Vragen over oplopende aantal inbraken

Geacht college,

De donkere maanden zijn weer begonnen en helaas vangt Rijswijks-Belang uit diverse wijken signalen op dat het aantal inbraken weer lijkt toe te nemen. Vooral in Te Werve, Leeuwendaal en Cromvliet zien we veel berichten van inbraken in schuren, auto’s, tuinhuisjes en busjes. Hierbij worden zaken als gereedschap, (elektrische) fietsen en apparatuur gestolen. Rijswijks-Belang maakt zich zorgen over de veiligheid van de Rijswijkers.

Om deze redenen stelt de fractie een aantal vragen over dit onderwerp.

 1. Herkent het college het beeld dat het aantal inbraken in diverse wijken lijkt toe te nemen?
   
 2. Heeft het college zicht op het aantal recente inbraken (ook in schuren, auto’s, tuinhuizen etc)? Zo ja, wat zijn de laatste cijfers?
   
 3. In het verleden zijn inwoners actief door de gemeente geïnformeerd en geadviseerd over hoe het aantal inbraken terug te dringen, bijvoorbeeld via sociale media en een preventiebus. In hoeverre zijn daar dit jaar ook plannen voor?
   
 4. Hoeveel en welke buurtpreventieteams kent Rijswijk op dit moment? Is er op dit moment extra contact met de buurtpreventieteams vanwege de donkere maanden?
   
 5.  Is het mogelijk om op Rijswijk.nl een overzicht van buurtpreventie-appgroepen te plaatsen die actief zijn in Rijswijk daar waar inwoners zich kunnen aanmelden?
   
 6. Is het college/de burgemeester bereid te kijken naar aanvullende maatregelen, zoals extra patrouilles door handhaving of mobiele camera’s bij hotspots?

Namens de fractie van Rijswijks-Belang
Marc Weterings

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Herkent het college het beeld dat het aantal inbraken in diverse wijken lijkt toe te nemen?
  Het College herkent het beeld niet dat inbraken toenemen.
   
 2. Heeft het college zicht op het aantal recente inbraken (ook in schuren, auto’s, tuinhuizen etc)? Zo ja, wat zijn de laatste cijfers?
  Uit de (voorlopige) cijfers van de politie, over de periode januari tot en met september, blijkt dat, in vergelijking met zelfde periode vorig jaar, de woninginbraken met 22% zijn afgenomen, de inbraken in schuren/tuinhuisjes met 37% zijn afgenomen en de diefstal uit motorvoertuigen met 5% zijn afgenomen.
   
 3. In het verleden zijn inwoners actief door de gemeente geïnformeerd en geadviseerd over hoe het aantal inbraken terug te dringen, bijvoorbeeld via sociale media en een preventiebus. In hoeverre zijn daar dit jaar ook plannen voor?
   Recente cijfers/ontwikkelingen over o.a. woninginbraken worden door de politie ingebracht in het wijkveiligheidsoverleg. In het wijkveiligheidsoverleg van 19 oktober is niet naar voren gekomen dat inbraken toenemen. Indien de cijfers per wijk daartoe aanleiding geven worden vanuit het wijkveiligheidsoverleg preventiemaatregelen voorbereid en ingezet, waar de inzet van de preventiebus onderdeel van uit kan maken. 
   
 4. Hoeveel en welke buurtpreventieteams kent Rijswijk op dit moment? Is er op dit moment extra contact met de buurtpreventieteams vanwege de donkere maanden?
  Rijswijk telt momenteel zeven Buurtpreventieteams in/rondom de wijken Cromvliet/Leeuwendaal, Oud Rijswijk, Steenvoorde-Zuid, Steenvoorde-Noord, Strijp, Stationsbuurt en Muziekbuurt. Er is regulier contact met de buurtpreventieteams.
   
 5.  Is het mogelijk om op Rijswijk.nl een overzicht van buurtpreventie-appgroepen te plaatsen die actief zijn in Rijswijk daar waar inwoners zich kunnen aanmelden?
  Er is een actueel overzicht van de bestaande WhatsApp-groepen die via WABP.nl te raadplegen is. De link naar deze site staat ook op onze website.
   
 6. Is het college/de burgemeester bereid te kijken naar aanvullende maatregelen, zoals extra patrouilles door handhaving of mobiele camera’s bij hotspots?
  Mocht uit de gedeelde beelden van de ketenpartners in het wijkveiligheidsoverleg blijken dat in bepaalde wijken relatief meer wordt ingebroken, dan wordt vanuit zowel handhaving als politie extra aandacht op deze wijken gevestigd. Naast dat er nu geen hotspots zijn in Rijswijk is de inzet van cameratoezicht vanuit de gemeente niet proportioneel of subsidiair om in te zetten tegen (woning)inbraken.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Rijswijks Belang