VR 21 070 Fractie RB - Vragen over het zandveldje van Semper Altius

Tijdens het kaderdebat heeft Rijswijks-Belang op 6-7-2021 de volgende vragen gesteld aan het college / wethouder Lugthart: Graag vragen wij u om in  gesprek te gaan met Stichting Sportpark Hoekpolder, met name RVV Semper Altius. De vereniging heeft een behoorlijk aantal leden en trekt ook steeds meer bewoners uit Rijswijk Buiten en Parkrijk aan. Zo komen ze stallingen voor fietsen te kort en is er een wens om van het zandveld een voetbalveld voor de kleintjes te maken aangezien er niet of nauwelijks gebruik gemaakt wordt van het zandveld.  Een herinrichting is gewenst….mochten daar noemenswaardige kosten bij komen kijken, zou u hiermee terug willen komen naar de raad?  Dank U wel.

De wethouder gaf daarop het volgende antwoord:  Ja voorzitter, dan Rijswijks Belang en Semper Altius de vraag over het zandveldje, daar zijn we uiteraard van op de hoogte, daar vinden ook gesprekken over plaats.
De heer Weterings: Ik had ook gevraagd om als eventueel noemenswaardige kosten zou opleveren, om daarmee terug te komen naar de raad.
De voorzitter: Wethouder. 
De heer Lugthart: Ja voorzitter, als we dat veld aan zouden gaan passen moeten we sowieso terug naar de gemeenteraad.

Nu 3,5 maand later bezocht Rijswijks-Belang RVV Semper Altius en moest helaas vernemen dat er nog geen gesprek heeft plaatsgevonden.

Het veldje heeft inmiddels een uitstraling van een hondenuitlaatplek, letterlijk en figuurlijk. ( zie bijlage 3 x )
In het kader van artikel 44 heeft de fractie van Rijswijks-Belang de volgende vragen:

 1. Bij het zien van dit verwaarloosde veldje, springen de tranen dan ook in uw ogen net als bij Rijswijks-Belang?
   
 2. Bent u op de hoogte dat er géén gebruik wordt gemaakt van dit zandveld door voetballers?
   
 3. Dit zandveld een soort illegale uitlaat plek voor honden is geworden ( zie bijlage)?
  3a: Deelt u onze mening dat dit niet de bedoeling kan zijn?
   
 4. Deelt u de mening van Rijswijks-Belang dat hier kansen liggen tot een herinrichting van het zandveld en daarmee een voetbalveld voor de kleine voetballertjes gerealiseerd kan worden?
   
 5. Bent u bereid om voor het begrotingsdebat 2021 ( 9 nov) met een voorstel naar de raad te komen om van deze verwaarloosde zandbak een bruikbaar,  actueel en zeer welkom en voetbalveldje te maken? Zo nee, waarom niet ?
   
 6. Ook ligt er een vergunningaanvraag ( WABO principe verzoek ) voor het  opstarten ter uitbreiding van het aantal kleedlokalen, verzoek is gedaan op 15-11-2017 en op 16-1-2018 bij navraag kwam dit antwoord: “ we zijn met de inhoudelijke beoordeling bezig” Kan u vertellen wat de status is van deze aanvraag?

Rijswijks-Belang
Marc Weterings

 

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Bij het zien van dit verwaarloosde veldje, springen de tranen dan ook in uw ogen net als bij Rijswijks-Belang?
  Omdat het beachveld niet door de verenigingen wordt gebruikt, is het reguliere onderhoud mede vanwege de kosten gestaakt. Het veld wordt momenteel tweemaal per jaar schoongemaakt.
   
 2. Bent u op de hoogte dat er géén gebruik wordt gemaakt van dit zandveld door voetballers?
  Ja, dat is ons bekend.
   
 3. Dit zandveld een soort illegale uitlaat plek voor honden is geworden ( zie bijlage)?
  3a: Deelt u onze mening dat dit niet de bedoeling kan zijn?
  Het veld is aangelegd ten behoeve van sportgebruik en niet voor gebruik als uitlaatplek. Rondom het beachveld staat een aaneengesloten hekwerk met een afsluitbare toegangspoort, wat maakt dat honden het beachveld niet zonder meer kunnen betreden. 
   
 4. Deelt u de mening van Rijswijks-Belang dat hier kansen liggen tot een herinrichting van het zandveld en daarmee een voetbalveld voor de kleine voetballertjes gerealiseerd kan worden?
  Nee, we hebben de mogelijkheden onderzocht en deze blijken zeer beperkt te zijn. De afmetingen van het trap- en beachveld samen zijn niet voldoende om daar een door de KNVB goedgekeurd speelveld te realiseren. Bij sec een trapveldje is de vereniging geenszins gebaat. Bovendien moet worden opgemerkt dat er een bestaand mini-voetbalveld beschikbaar is, waarvan door de voetballers zeer weinig gebruik wordt gemaakt
   
 5. Bent u bereid om voor het begrotingsdebat 2021 ( 9 nov) met een voorstel naar de raad te komen om van deze verwaarloosde zandbak een bruikbaar,  actueel en zeer welkom en voetbalveldje te maken? Zo nee, waarom niet?
  Nee. Gelet op het bij punt 4 gegeven antwoord zijn wij niet voornemens hiervoor met een voorstel naar de raad te komen
   
 6. Ook ligt er een vergunningaanvraag ( WABO principe verzoek ) voor het  opstarten ter uitbreiding van het aantal kleedlokalen, verzoek is gedaan op 15-11-2017 en op 16-1-2018 bij navraag kwam dit antwoord: “ we zijn met de inhoudelijke beoordeling bezig” Kan u vertellen wat de status is van deze aanvraag?
  Op 25 januari 2018 is verzoeker schriftelijk (briefkenmerk 18.007352) nader geïnformeerd over het principeverzoek en de te volgen procedure. Daarna is niets meer vernomen van verzoeker.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Rijswijks Belang