VR 21 064 Fractie BvR - Vragen over onregelmatigheden op Rijswijkse kermis

Onregelmatigheden op de Rijswijkse Kermis.

De Rijswijkse kermis is een traditie waarvan Beter voor Rijswijk vind dat deze in ere dient te worden gehouden. Ondanks het feit dat er vele maatregelen zijn genomen met betrekking tot het terrein van de kermis ( afgesloten hekken, verkeersregelaars, ingangscontrole) wordt  het plezier van de kermis sinds enkele jaren vergald door jongeren, veelal niet afkomstig uit Rijswijk.

Nu blijkt, volgens informatie van Rijswijk TV, dat zowel op de openingsdag en zondagavond onregelmatigheden hebben voorgedaan op zowel het kermisterrein als het Bogaardplein. 
Als gevolg hiervan heeft Albert Heijn zijn supermarkt zondagavond vervroegd moeten sluiten terwijl de kermis zaterdagavond al vervroegd werd gesloten als gevolg van meldingen dat kermisexploitanten bedreigd zouden zijn .

Beter voor Rijswijk ontving verontruste vragen van ouders: "of het nog wel veilig is de kermis met kinderen te bezoeken".

De vragen van Beter voor Rijswijk aan het College zijn:

 1. Is het College bekend met de onveilige situatie als gevolg van de wangedrag van bepaalde jongeren of groepen van jongeren?
   
 2. Is het College bereid toegang tot het kermisterrein pas toe te staan na het vastleggen van de NAW gegevens van legitimatiebewijzen, met name van jongeren? Dit kan een positief effect hebben op het gedrag van relschoppers. 
  Zo nee, waarom niet?
   
 3. Heel veel van dit soort jongeren zijn bekend bij de Politie en zijn dossiers beschikbaar.
  Is het College bereid te onderzoeken of volgend jaar gezicht herkennende camera's kunnen worden geïnstalleerd bij het betreden en verlaten van de kermis?  Het opsporen van verdachten is "een piece of cake". 
  Zo nee, waarom niet?
   
 4. Bent u bereid hier in overleg te gaan met de exploitanten zodat er volgend jaar weer een gezellige Rijswijkse kermis komt waarbij de bezoekers zich veilig voelen?
  Zo nee, waarom niet?

  Namens de fractie van Beter voor Rijswijk,
  Dennis Cupedo, raadslid
  Mark Beij, fractiemedewerker.

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is het College bekend met de onveilige situatie als gevolg van de wangedrag van bepaalde jongeren of groepen van jongeren?
  We zijn er mee bekend dat dit gevoelens van onveiligheid met zich mee brengt.
   
 2. Is het College bereid toegang tot het kermisterrein pas toe te staan na het vastleggen van de NAW gegevens van legitimatiebewijzen, met name van jongeren? Dit kan een positief effect hebben op het gedrag van relschoppers. 
  Zo nee, waarom niet?

  Het is wettelijk niet toegestaan om zonder aanleiding identiteitsgegevens van burgers te vragen.  Bovendien verwachten we dat dit rijvorming bij de ingang zal veroorzaken. Dat draagt niet bij aan de veiligheid. We zien meer in andere preventieve maatregelen. Zo worden meer particuliere beveiligers ingezet en wordt met de winkels in de omgeving gesproken.
   
 3. Heel veel van dit soort jongeren zijn bekend bij de Politie en zijn dossiers beschikbaar.
  Is het College bereid te onderzoeken of volgend jaar gezicht herkennende camera's kunnen worden geïnstalleerd bij het betreden en verlaten van de kermis?  Het opsporen van verdachten is "een piece of cake". 
  Zo nee, waarom niet?

  Dat had hier niet veel geholpen. Op het kermisterrein is slechts sprake geweest van ‘baldadigheid’. Gezichten en dossiers doen dan niet veel. Bovendien kan mobiel cameratoezicht op grond van art 151c Gemeentewet, waarbij het uitkijken van de beelden plaatsvindt bij de politie, alleen onder voorwaarden en bij herhaalde verstoring van de openbare orde en veiligheid worden ingezet. Vanwege de inbreuk op de privacy kan cameratoezicht alleen worden ingezet als ultimum remedium, deel uitmakend van een stelsel van maatregelen en alleen als andere maatregelen niet succesvol zijn gebleken. Van een dergelijke situatie is in het onderhavige geval geen sprake.
   
 4. Bent u bereid hier in overleg te gaan met de exploitanten zodat er volgend jaar weer een gezellige Rijswijkse kermis komt waarbij de bezoekers zich veilig voelen?
  Zo nee, waarom niet?

  We hebben ieder jaar overleg met de organisatie over de opzet van de kermis. En zoals ieder jaar volgt na afloop van de kermis een evaluatie. Hierin zullen alle betrokken partijen de kermis grondig evalueren en vooruitkijken naar volgend jaar. Uitgangspunt is en blijft altijd een gezellige en veilige kermis voor alle bezoekers te organiseren.

  Burgemeester en wethouders,

  de secretaris,
  P.M. Schuit

  de burgemeester (wnd),
  mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Beter voor Rijswijk