VR 21 060 Fractie BvR - Maak gebruik van de slimme rattenval

Maak gebruik van de slimme rattenval.

 1. Bent u bekend met de slimme rattenvallen die in de gemeente Meierijstad al tijden naar grote tevredenheid worden gebruikt. Zo nee, bent u bereidt contact met gemeente Meierijstad te zoeken?
   
 2. Kunt u aangeven waar de beloofde campagne rattenbestrijding blijft welke voor de zomer zou starten in Rijswijk en is toegezegd aan een andere fractie in de raad. Zo nee, waarom niet?
   
 3. De inwoners van Te Werve hebben niet de indruk dat het college hun rattenprobleem serieus neemt; ze zien niet niets meer gebeuren op het gebied van rattenbestrijding. Kan het college een aantal maatregelen noemen die de laatste maanden concreet hebben bijgedragen een het bestrijden van de rattenplaag.
   
 4. Hoeveel ratten vangt de gemeente gemiddeld wekelijks? Graag uitgesplitst per wijk.
   
 5. Is het college van de ernst van het rattenprobleem op de hoogte? Veel mensen in Te Werve durven hun tuin niet meer; kinderen kunnen er niet meer spelen en de ratten klimmen zelfs via klimop twee etages omhoog zodat mensen gaas voor hun balkon moeten spannen?

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk

Dennis Cupedo
Raadslid Beter voor Rijswijk

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Bent u bekend met de slimme rattenvallen die in de gemeente Meierijstad al tijden naar grote tevredenheid worden gebruikt. Zo nee, bent u bereidt contact met gemeente Meierijstad te zoeken?

Nee, wij zijn niet bekend met deze ‘slimme rattenval’.
Wij werken samen met een ongediertebestrijder die rattenboxen uitzet die voldoen aan de veiligheidseisen en waar meerdere ratten in gevangen kunnen worden. Onze ongediertebestrijder heeft veel weet van de markt en ontwikkelingen die gaande zijn, maar we zullen hem wijzen op het bestaan van de slimme rattenval en hem uitnodigen contact op te nemen met deze gemeente.

 1. Kunt u aangeven waar de beloofde campagne rattenbestrijding blijft welke voor de zomer zou starten in Rijswijk en is toegezegd aan een andere fractie in de raad. Zo nee, waarom niet?

De campagne is in november van start gegaan.

 1. De inwoners van Te Werve hebben niet de indruk dat het college hun rattenprobleem serieus neemt; ze zien niet niets meer gebeuren op het gebied van rattenbestrijding. Kan het college een aantal maatregelen noemen die de laatste maanden concreet hebben bijgedragen een het bestrijden van de rattenplaag.

Bij 2 of meer meldingen van waargenomen ratten op eenzelfde locatie gaat de rattenbestrijder ter plaatse kijken en voert een omgevingsonderzoek uit. De resultaten van dit onderzoek worden met de gemeente besproken en daarop wordt geacteerd. Het kan zijn dat afvalbakken of bedrijfscontainers overvol zijn, bosschages een schuilplek vormen, vogels worden gevoerd etc.. Als daar aanleiding voor is, wordt op de betreffende locatie een rattenbox geplaatst. Bij een 15-tal hotspot locaties op verschillende plekken in de gemeente, zijn begin dit jaar vaste ondergrondse rattenboxen geplaatst. Ook wordt een omgevingscheck uitgevoerd rond de Dr. H. Colijnlaan. Het is belangrijk dat bewoners daadwerkelijk melding maken als zij op een locatie vaker ratten aantreffen, zodat hierop geacteerd kan worden.

 1. Hoeveel ratten vangt de gemeente gemiddeld wekelijks? Graag uitgesplitst per wijk.

Gemiddeld gezien worden er 2 tot 4 ratten per week afgevangen. Een uitsplitsing per wijk is niet voorhanden. Wel is een lijst met de hoeveelheid meldingen voorhanden, deze is bijgesloten.

 1. Is het college van de ernst van het rattenprobleem op de hoogte? Veel mensen in Te Werve durven hun tuin niet meer; kinderen kunnen er niet meer spelen en de ratten klimmen zelfs via klimop twee etages omhoog zodat mensen gaas voor hun balkon moeten spannen?

Er zijn meldingen uit de wijk ontvangen en doorgestuurd naar de rattenbestrijder. Uit het aantal meldingen blijkt niet dat Te Werve een uitgesproken hotspot is.

De bestrijding van ratten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, corporaties en de gemeente. Zodra wij een melding ontvangen, onderneemt de rattenbestrijder de benodigde actie. Het resultaat van de uitgezette actie is mede afhankelijk van het gedrag van de bewoners in die buurt. Als etensresten (op straat, door bijplaatsing restafval etc.) voor de ratten toegankelijk blijven in de betreffende omgeving, blijft het voor de ratten een aantrekkelijk gebied. De campagne is er dan ook opgericht dat men geen etensresten op straat gooit, maar in de gft-e (groente-, fruit-, tuinafval én etensresten) container.

      Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Beter voor Rijswijk