VR 21 059 Fractie BvR - Geen vuurwerk verbod in Rijswijk

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk

Geen vuurwerkverbod in Rijswijk!

De burgemeester van de gemeente Den Haag heeft vanmorgen aangekondigd dat er geen totaalverbod op vuurwerk komt. Van Zanen in Den Haag geeft aan dat het totaalverbod landelijk geregeld zou moeten worden.
Naar aanleiding daarvan heeft beter voor Rijswijk een vraag aan het college:

  1. Is het college bereidt ook NEE te zeggen tegen een totaalverbod op vuurwerk zodat de inwoners die vuurwerk af willen steken dit ook gewoon kunnen doen?

Namens de fractie Beter voor Rijswijk

Arno van den Berg
Mark Beij

Antwoord

Het college beantwoordt de vraag als volgt:

  1. Is het college bereidt ook NEE te zeggen tegen een totaalverbod op vuurwerk zodat de inwoners die vuurwerk af willen steken dit ook gewoon kunnen doen?
    Vanuit de insteek van eenduidigheid, afstemming en samenwerking in de regio zullen we in de gemeente Rijswijk dit jaar geen totaalverbod op het afsteken van vuurwerk afkondigen. We zullen in Rijswijk wel vrijwillige vuurwerkvrije zones aanmoedigen en faciliteren.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Beter voor Rijswijk