VR 21 058 Fractie BvR - Stoppen met bronscheiding huisafval

Stoppen met bronscheiding huisafval

Terwijl gemeente Rijswijk zich verder verdiept in bronscheiding, wil gemeente Utrecht binnenkort alle huisafval weer in één afvalzak middels na-scheiding.
En zij zijn niet de enige gemeente die op deze inzamelmethode terugkomt. Gemeente Rijswijk is echter nog volop bezig met bronscheiding.

Beter voor Rijswijk is faliekant tegen bronscheiding (ophalen van restafval 1 keer in de 2 weken en papierafval 1 keer in de 4 weken). Bovenstaande is voor BvR opnieuw aanleiding voor collegevragen.

'Steeds meer gemeenten gaan over op zogenaamde na-scheiding en dat betekent dat het afval gewoon ingezameld wordt met 1 bak –liefst ondergronds- en dat dan vervolgens door een installatie het PBD uit het restafval wordt gehaald. Uit onderzoek blijkt dat deze methode veel effectiever is en niet alleen wordt er dan meer gescheiden, maar ook de kwaliteit van het afval is beter, wat dan weer goed is voor het hergebruik. Utrecht zal overschakelen van bronscheiding naar na-scheiding voor medio 2022.

Na-scheiding zal ook een einde maken aan het  terechte gemopper van onze inwoners welke verlost willen worden van de vele bakken die zij bij hun huis moeten stallen en problemen ondervinden van het ophalen 1 keer in de 2 weken van het restafval.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bereidt om bij de gemeente Utrecht navraag te doen waarom medio 2022 de hele stad overgestapt moet zijn op na-scheiding in plaats van bronscheiding? Zo nee, waarom niet?
     
  2. Is het College bereidt om de kosten van een dergelijke omschakeling in beeld te brengen ten behoeve van de Raad en de inwoners? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk 

Dennis Cupedo 
Raadslid Beter voor Rijswijk 

Politieke partij

Beter voor Rijswijk